• Feike Klomp

Sluiting gymzaal nog niet zeker

OOSTERBEEK De discussie over het voortbestaan van de gymzaal in Wolfheze is in een nieuwe fase terechtgekomen. Van sluiting is nog geen sprake.

Feike Klomp

De gemeente Renkum gaat eerst in gesprek met inwoners, betrokkenen van de school, Dorpsbelang Wolfheze en Pro Persona om te onderzoeken wat nu wijsheid is. Dat is de uitkomst van een discussie in de raad over dreigende sluiting van de Wolfhezense gymzaal, gelegen naast de Prinses Beatrixschool, als onderdeel van het raadsvoorstel 'renovatie gemeentehuis, gymzalen en Sporthal Doorwerth'. Veel Wolfhezenaren waren met spandoeken en al naar de raadzaal getrokken om hun zorgen te uiten. Dorpsbelang Wolfheze had begin deze week een brandbrief gestuurd. 

Frans van Daal meldt namens Dorpsbelang Wolfheze: ,,De eerste slag is gewonnen maar de strijd is nog niet gestreden."

Aanleiding voor de onrust in Wolfheze was slechts een klein zinnetje in een uitgebreid stuk over renovatie van het gemeentehuis en gymzalen in Oosterbeek en Doorwerth. De suggestie werd opgewekt dat de gymzaal in Wolfheze zou gaan sluiten. Een aantal inwoners viel dat op, met onrust en protest tot gevolg. Tijdens de raadsdiscussie gaf bijvoorbeeld de fractie van GroenLinks bij monde van Henk Boon toe dat de politiek over het zinnetje heen had gelezen. Vooral omdat de aandacht uitging naar de plannen om het gemeentehuis voor 5,7 miljoen te gaan renoveren. En dan zie je soms dingen over het hoofd.

 

Directeur Alette Burghout van de Prinses Beatrixschool (met 95 leerlingen), daags na de raadsvergadering, voor het eerst geleid door burgemeester Agnes Schaap: ,,Als school zijn we blij met de uitkomst in de raad. Ik ben blij dat we gehoord zijn en dat de fracties onze zorgen inzien. We gaan nu eerst om te de tafel wat de mogelijkheden zijn. Een van de grootste pijnpunten was dat er over een mogelijke sluiting helemaal niets bekend was. Het was een complete verrassing."

 

Maar Burghout wil deze discussie ook breder plaatsen: ,,Ik ben het met Dorpsbelang Wolfheze eens. Terwijl er in Renkum een nieuw MFC verrijst, verdwijnen in Wolfheze steeds meer voorzieningen zoals straks Dorpshuis De Burcht en de kerk, en zo gaat dat maar door. Het voelt voor Wolfhezenaren niet goed."

 

Voor B&W is het een crux. Beide gymzalen worden namelijk weinig gebruikt. De gymzaal naast de school wordt in de praktijk 7,5 uur gebruikt, aldus de wethouder in zijn reactie. Maar ook een aantal verenigingen maakt er gebruik van. Hij gaf toe dat de zin in het stuk geen schoonheidsprijs verdient en noemt de hele discussie een 'communicatief stormpje': ,,Van sluiting is (nog) geen sprake, dat staat niet in het stuk. Er staat alleen dat renovatie niet aan de orde is. De kosten daarvan zijn 430.000 euro." Voorlopig zijn de deuren van de gymzaal nog open. Eerst volgt overleg om te kijken hoe het beste om te gaan met het bewegingsonderwijs in Wolfheze.