• Archief BDUmedia

'Situatie Grebbedijk niet acuut, wel urgent'

WAGENINGEN Inwoners konden woensdagavond in Junushoff meedenken over zes mogelijke oplossingsrichtingen over de versterking van de Grebbedijk. Waterschap Vallei en Veluwe gaat, samen met de provincies Utrecht en Gelderland, gemeente Wageningen, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer aan de slag met de Grebbedijk. Daarbij krijgen ook natuur, recreatie, toerisme, economie en verkeersveiligheid ruimschoots de aandacht. 

De zes denkrichtingen: Een 'smalle dijk' met veel technische oplossingen zoals een damwand, maar die wordt als een niet realistische oplossing gezien. Idee twee is een 'verbrede dijk'. Ook hiervoor is geen groot applaus te verwachten omdat je dan heel veel (grond)ruimte nodig hebt. De '4 identiteiten' oplossing. Binnen- en buitendijks krijgen hierbij aandacht. Vertrekpunt is de bestaande kwaliteiten van de dijk met highlights als cultuurhistorie Hoornwerk, landbouwgebied tegenover de Blauwe Kamer, industrie- en recreatiehaven en uiterwaarden. Volgende optie is 'afwisselend rivierenlandschap'. De dijk wordt als 1 geheel benaderd tussen de twee stuwwallen in, de Grebbeberg en de Wageningse Berg. De 'dijk als grens' is richting nummer vijf. Hierbij zien de bedenkers, bestaande uit omwonenden en partners, de dijk als een soort boulevard. Last but not least: 'nieuwe verbindingen', met aandacht voor nieuwe routes om bij de Grebbedijk te komen, maar wel de focus ligt op autoluw maken van de Grebbedijk zelf. 

 

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin daags na de inloopavond: ,,De situatie bij de Grebbedijk is niet acuut, wel urgent. Als we dan toch aan de slag gaan om de dijk veiliger te maken zodat we klaar zijn voor de toekomst, nemen we ook de verbetering van de omgeving mee. Zodat het gebied aantrekkelijker wordt om te recreëren en te genieten van de cultuur en de natuur. De opkomst was goed. Bijna alle betrokken partijen en bewoners waren aanwezig. We merken dat iedereen benieuwd is naar de volgende fase, waarin we drie voorkeursalternatieven bekend maken. Fijn dat iedereen zo betrokken is."

 

De volgende stap: uitwerking van drie kansrijke alternatieven. De verwachting is dat in 2020 bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt.