Samen Wageningen splijt de gemeenteraad

WAGENINGEN De fracties van de PvdA, CDA, VVD en SP verlieten maandag de vergaderzaal bij de bespreking van de bekostigingsmodellen van Samen Wageningen. Hiermee uitten ze hun ongenoegen over de gang van zaken tijdens de politieke avond waar het beleidskader Samen Wageningen door alleen de coalitie werd vastgesteld. Alle suggesties en verbeteringen van de oppositiepartijen werden door de coalitiepartijen en portefeuillehouder De Brito van tafel geveegd.

CDA-raadslid Mirjam Wildekamp hierover: ,,De houding van de wethouder was ongeveer: wij hebben de meerderheid, wij hebben 'de stad' gesproken en hebben geen boodschap aan welk voorstel dan ook van de raadsleden." Mathilde Maijer(PvdA): ,,Terwijl wij tijdens het hele proces een constructieve houding hebben gehad, met amendementen die het beleid aanvullen, borgen en versterken. Heel teleurstellend dat de coalitie de vergadering opende met het voorstel om de complete tekst integraal vast te stellen, waardoor een goed debat geen kans kreeg." Frank Bos vult aan: ,,Het beleidskader heeft echt nog een verbeterslag nodig. Zo ontbreekt het financiële kader terwijl er nog fors bezuinigd moet worden., zijn de rechten van mensen die hulp nodig hebben onduidelijk en zijn transparantie, beroep en bezwaar nog niet geregeld. Nu heeft de raad hier niets meer over te zeggen." Alexander Udink ten Cate (VVD) tenslotte: ,,In een democratie dient de meerderheid rekening te houden met de minderheid, zeker als de minderheid goede punten aan draagt. Als de coalitie daarvoor had opengestaan, was Samen Wageningen kwalitatief sterker geworden en had het op een breed draagvlak kunnen rekenen. Een gemiste kans.''

De oppositiepartijen hopen dat de coalitie en het college het signaal op pakken, en de samenwerking weer gaan zoeken op de diverse raadsdossiers.