• Guy Ackermans
  • Guy Ackermans

Samen Wageningen gaat in uitvoering

WAGENINGEN Veertien partijen hebben dinsdag onder de vlag van het samenwerkingsverband Welsaam vier contracten met de gemeente ondertekend voor de vier categorieën van de aanbestedingen binnen Samen Wageningen. Welsaam geeft per 1 januari 2018 uitvoering aan de preventieve hulp en ondersteuning binnen het beleid Samen Wageningen. Dit gaat over zorg, welzijn en participatie voor inwoners van Wageningen.

Wethouder Lara de Brito: ,,Heel veel organisaties en inwoners hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om samen tot goede uitvoeringsplannen te komen. De geïnvesteerde tijd en energie heeft goede plannen opgeleverd, waarmee recht wordt gedaan aan Samen Wageningen."

AFSTEMMING De uitdaging van Samen Wageningen was om met een sterk verminderd budget toch een stevige basis van preventieve hulp en ondersteuning te houden. De partijen binnen Welsaam hebben hier samen goede plannen voor gemaakt. ,,De kracht van die samenwerking is dat hulp en ondersteuning straks meer op elkaar worden afgestemd, ook met partijen buiten Welsaam'', aldus De Brito. ,,Zo worden inwoners nog beter geholpen.''

Ook gaan de partijen gebruik maken van elkaars locaties. Dan kunnen activiteiten daar worden georganiseerd, waar de mensen wonen die er gebruik van willen maken. Ook zijn er ideeën om buurpunten in te richten, waar jong en oud binnen kunnen lopen. Zo kunnen inwoners elkaar meer ontmoeten.

OMZIEN NAAR ELKAAR Zorg en welzijn moet beter georganiseerd worden volgens het rijk. Dit doet een beroep op gemeenten, inwoners en maatschappelijke organisaties om meer samen te werken en te zoeken naar creatieve oplossingen. Aan de hand van het meer omzien naar elkaar en het meer samen doen en er voor elkaar zijn, zijn de plannen geschreven voor Wageningen. ,,We weten elkaar binnen Wageningen nu beter te vinden en te versterken waardoor er meer mogelijk is voor en met elkaar. Dat is de winst van Samen Wageningen'', aldus Esther van der Zee, directeur Solidez.

SAMEN WAGENINGEN De gemeente heeft in 2016 samen met de stad het beleidskader Samen Wageningen ontwikkeld. Dit gaat over gezondheid, werk, jeugd, ouderen, leefbaarheid, vrijwilligerswerk, armoede, mensen met een beperking, vluchtelingen, mantelzorg en vrijetijdsbesteding. Het staat voor een betrokken samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Waarin er zorg en aandacht is voor elkaar in de straat, buurt of stad. En waarin er problemen zoveel mogelijk voorkomen worden door aandacht voor elkaar, vertrouwen en nabijheid. Welsaam gaat daar een deel van verzorgen maar zoekt nadrukkelijk de samenwerking met andere organisaties en de inwoners van Wageningen om het gezamenlijk mogelijk te maken.