• Bas Czerwinski

RZS gaat samen met PRD

OOSTERBEEK Renkum Zelfstandig en Sociaal gaat met Partij Renkumse Dorpen in zee. In januari zal een gemeenschappelijke kandidatenlijst verschijnen onder de nam PRD, met als werktitel: 'zelfstandig, inwonersgericht en betrokken'. Dat maakt fractievoorzitter, Marjolijn Mansvelt Beck, namens RZS in een persbericht bekend.

In de praktijk komt het erop neer dat in een nieuwe raadsperiode PRD en RZS, verenigd in één partij, samen een krachtige gemeentelijke politiek gaan voeren, aldus Mansvelt Beck. ,,Politiek gericht op de belangen van de inwoners in al onze mooie dorpskernen."

RZS worstelde in de praktijk met de rol als kleine partij, zo laat Mansvelt Beck in de verklaring weten: ,,Hoewel gesteund door een competente achterban, sta je als eenmansfractie en functionerend in de 'zogenaamde' oppositie, soms wat aan de zijlijn. En dat maakt het tegelijkertijd eenvoudig afstand te nemen en te zien hoe de gemeentelijke politiek daadwerkelijk in elkaar steekt." Maar RZS wilde zo toch niet verder.

Niet alleen Partij Renkumse Dorpen van fractievoorzitter John Bartels stond in de picture bij RSZ, stelt Mansvelt Beck verder: ,,Aansluiting bij GemeenteBelangen is overwogen, maar dit vereist op hoofdlijnen eensgezindheid en tot op de dag van vandaag ontbreekt die." Ze legt dat verder uit: ,,Het was vooral GB dat het initiatief nam tot een systeem waarbij onder het mom van 'je moet vertrouwen hebben in het College' de positie van de raad heeft ondergraven, zodat raadsleden er niet meer aan te pas komen bij de echt belangrijke zaken: de commissie- en raadsagenda's spreken boekdelen."

Mansvelt Beck verder over de 'afwijzing' van GB: ,,Het is GB dat, zolang het maar niet concreet wordt, het goed voor heeft met de individuele burger, maar intussen de eigen wethouder, Hermine van den Berg, klakkeloos steunt in haar activiteiten binnen het Sociaal Domein. Dit alles onder de paraplu van zelfredzaamheid. GB heeft te weinig oog voor de feitelijke noden van de burger op het terrein van WMO, welzijn en jeugdzorg."

Ook het zonder kritische toetsing steunen van gemeenschappelijke regelingen, waardoor de zelfstandigheid van Renkum steeds meer in gedrang komt, is opmerkelijk, aldus RZS. ,,En dat noemt zich lokale partij. Een stem op GB op 21 maart 2018, en dat geldt trouwens ook voor de D66, betekent kiezen voor een fusie met Arnhem in de nabije toekomst." Al met al ziet RZS dus het meeste heil in een vereniging met PRD.

RZS heeft niet heel lang bestaan. Een vijftal jaar geleden scheidden meerdere voormalig VVD-fractieleden, waaronder Mansvelt Beck, zich af van de VVD en besloten om RZS op te richten. Aanleiding hiervoor was een verschil van inzicht in het te voeren politieke beleid. ,,De voornaamste doelstelling toen was: het voortzetten van het ingezette sociaal beleid en het bewaken van de zelfstandigheid van de gemeente Renkum."

RZS zal tot eind maart zelfstandig haar werk afmaken en, zoals gebruikelijk positief kritisch blijven kijken naar het functioneren van het gemeentebestuur, benadrukt RZS nog tot slot.