• Bram van den Heuvel

Rumah Kita herdenkt capitulatie Japan

WAGENINGEN De bewoners van Rumah Kita herdenken op dinsdag 15 augustus met hun familie en gasten de capitulatie van Japan en het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor veel bewoners betekende deze datum het begin van het einde. Op 15 augustus 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog officieel in Nederlands-Indië. Daarna begon een onafhankelijkheidsoorlog die leidde tot de republiek Indonesië. In de jaren na 1945 vertrokken veel Indische Nederlanders en Molukse militairen met hun gezinnen naar Nederland. Zij hadden de oorlog overleefd maar verloren status, huis en moederland. In Nederland bouwden zij in vrede aan een nieuw leven. Bij Rumah Kita, een verpleeguis speciaal voor Indische en Molukse ouderen, herdenken ze elk jaar op deze dag alle slachtoffers van de Japanse bezetting in Azië, zowel burgers als militairen.

De herdenking vindt plaats op dinsdag 15 augustus om 10.30 uur in het restaurant van Rumah Kita. Bewoners, familie, gasten en belangstellenden zijn op deze ochtend van harte welkom.

De herdenking bestaat uit het ontsteken van het vuur, het leggen van bloemen en toespraken met als thema 'Verhalen over Leven'. Verhalen van toen zijn ook nu van onschatbare waarde, ze ontroeren, bewegen, verbinden, inspireren en maken onze gedeelde geschiedenis persoonlijk en invoelbaar.

Rond 10.30 uur verwelkomt Karin Lieber, Raad van Bestuur Zinzia Zorggroep, de aanwezigen. Namens de gemeente Wageningen zal burgemeester de heer Rumund een toespraak houden. Gastspreker is deze ochtend mevrouw Sylvia Pessireron.

Tijdens het tweede gedeelte van de ceremonie van de herdenking wordt de taptoe geblazen, gevolgd door één minuut stilte en het zingen van twee coupletten uit het Wilhelmus. Een bewoner van Rumah Kita hijst de vlag en er worden kransen gelegd bij het monument op het terrein van Rumah Kita, Plein 15 Augustus 1. Tot slot kunnen bewoners en bezoekers bloemen leggen bij het monument en wordt er gezamenlijk koffie gedronken.

Het programma voor deze herdenking kunt u vinden op www.zinzia.nl/agenda/herdenking-15-augustus