• Werkgroep behoud Dreyeroord

Ruim vijftienduizend handtekeningen voor behoud Dreyeroord

OOSTERBEEK Een afvaardiging van de werkgroep behoud Dreyeroord, te weten Wiljo Pas en Gert-Jan Weierink, heeft vrijdag 15.543 handtekeningen overhandigd aan waarnemend burgemeester Hein Bloemen. De burgemeester complimenteerde de werkgroep met het bereikte resultaat. ,,Ik ben blij u eens te zien, mijn complimenten voor wat u allemaal teweeg brengt. Je kunt het ermee eens zijn of niet, u heeft het wel voor elkaar!''

Ook de werkgroep is trots. ,,We zijn er trots op dat zoveel mensen de petitie hebben getekend! Dit is een signaal dat de gemeente moeilijk naast zich neer kan leggen. Het gesprek vond in een goede sfeer plaats waarbij de werkgroep in de gelegenheid werd gesteld haar plannen nader toe te lichten. Deze werden met interesse door de burgemeester en wethouder Verstand bekeken. Tijdens het gesprek bleek dat het gemeentebestuur goed doordrongen is van de emoties die bij dit project leven. In ieder geval hebben wij begrepen dat de neuzen 'dezelfde kant' op staan. Naar aanleiding van dit overleg zal er een vervolggesprek met Amvest en de gemeente volgen, waarbij de alternatieve ontwerptekeningen van de werkgroep besproken zullen worden. De werkgroep is blij dat er bij de gemeente een welwillend oor is voor haar suggesties en dat Amvest bereid is tot nader overleg.''

STICHTING De werkgroep heeft besloten om zich te formaliseren naar een stichting zodat zij ook formeel als gesprekspartner van de gemeente kan fungeren. De stichting krijgt de naam Behoud Erfgoed WO2 Gelderland. ,,Hierdoor is het mogelijk om juridisch als belanghebbende in plaats van een paar verenigde burgers, dus als serieuze gesprekspartner, op te treden om historisch militair erfgoed zoals hotel Dreyeroord te behouden voor het nageslacht.''

Daarnaast zal er een Raad van Advies en een honorary board komen die de stichting zal adviseren en ondersteunen in haar werkzaamheden.