Ruim 11.000 nieuwe zonnepanelen in Wageningen

WAGENINGEN - Sinds de start van de activiteiten van Stichting Zonne-energie Wageningen is ruim 2,6 MWp aan nieuw zonnestroomvermogen in Wageningen gerealiseerd. Dat zijn ruim 11.000 zonnepanelen. Het beoogde doel van 2 MWp is daarmee ruimschoots behaald. Afgelopen week werd het innovatieve zonne-energieproject van de gemeente afgerond. Dit Wageningse zonne-energieproject is onderdeel van het landelijke Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS). Voor uitvoering van het project werd in april 2011 de Stichting Zonne-energie Wageningen opgericht. Hierin werken bedrijven, instellingen, burgers en overheid samen aan de grootschalige realisatie van zonne-energie in Wageningen. ,,Zonne-energie bloeit in Wageningen. Ik vind het geweldig dat dankzij de samenwerking van een breed pallet aan Wageningse organisaties en burgers we zoveel nieuwe zonne-energie initiatieven hebben weten te realiseren in onze stad. Hiervan plukken we nu en in de toekomst de vruchten in de vorm van schone, hernieuwbare stroom van de zon. En het is leuk te zien dat ook landelijk Wageningen op de kaart is gezet als zonne-energiegemeente", vindt Lara de Brito, wethouder klimaatbeleid van de gemeente Wageningen. Taco Remijnse, bestuurslid namens het WOC, vult aan: ,,Ondernemen is vooruitzien. We zien dat steeds meer Wageningse ondernemers investeren in zonnepanelen op hun pand om zelf hun stroom duurzaam op te wekken. Het is geweldig dat de doelstelling van het project ruimschoots is gehaald."Spraakmakende projecten zijn de realisatie van zonnepanelen op 100 huurwoningen van de Woningstichting in de Haverlanden en de realisatie van 320 kWp aan zonnepanelen op het dak van het MARIN, niet alleen het grootste zonnestroomsysteem van Wageningen, maar ook een van de grotere systemen in Nederland. Ook zijn talloze woningen in Wageningen uitgerust met zonnepanelen, alsook de daken van diverse Wageningse bedrijven en instellingen, zoals twee BSO locaties van Kinderopvang Wageningen. In 2013 werd Wageningen uitgeroepen tot beste zonne-energiegemeente van Nederland, Solar City 2013. Datzelfde jaar vond de zogenaamde Solar Tour plaats, een bustour voor geïnteresseerden uit heel Nederland langs zonne-energieprojecten in Wageningen. Tijdens het Nationaal Zonne-energie Debat in mei van dit jaar, dat in Wageningen werd gehouden, eindigde Wageningen als tweede na de gedeelde eerste plaats van Amsterdam en Nijmegen.Ook in 2015 blijft Stichting Zonne-energie Wageningen werken aan een zonnige toekomst. Op dit moment is een groot aantal nieuwe projecten in voorbereiding. De succesvolle ervaringen van de gemeente Wageningen en Stichting Zonne-energie Wageningen worden actief gedeeld met andere gemeenten in Nederland. Zo voert Stichting Zonne-energie Wageningen namens zeven gemeenten in de regio FoodValley het regionale project "Energie uit zon" uit. Ook zal in 2015 weer een informatiebijeenkomst Zonnig Wageningen worden gehouden in de bblthk op donderdagavond 9 april.Bij foto's:1. Wethouder Lara de Brito (rechts), directeur Onno Bakker van Kinderopvang Wageningen (links), medewerkers en kinderen in de speeltuin van kindercentrum Kievitsnest poseren bij een door de kinderen geschilderd zonnepaneel (juli 2014).2 Zonnepanelen op huurwoningen van de Woningstichting in de Haverlanden, Wageningen (maart 2013).3. Zonnepanelen op het dak van het Maritiem Research Instituut Nederland, het grootste zonnestroomsysteem van Wageningen (december 2013).