• Orthopedisch chirurg Piet van Loon krijgt na tien jaar eerherstel

    Hilde Sneep

Rijnstate laat Oosterbeekse dokter bungelen

OOSTERBEEK Ziekenhuis Rijnstate weigert een gesprek met chirurg Piet van Loon uit Oosterbeek. Een dringend verzoek van minister Hugo de Jonge leggen de directeuren Hans Schoo en Wim van Harten naast zich neer.

Van Loon kwam vorige week in het nieuws nadat de Inspectie Volksgezondheid diep door het stof ging voor een onderzoek dat werd stilgelegd zonder conclusies te trekken, waardoor de orthopeed tien jaar lang de speelbal was van inspectie en ziekenhuis Rijnstate.

De inspectie startte een onderzoek nadat de hoogleraren Sjoerd Bulstra en Albert Veldhuizen van de Universiteit Groningen op verzoek van het ziekenhuis tien operaties van Van Loon bekeken. Na de excuses en een vergoeding van de Inspectie Volksgezondheid, verwachtte Van Loon in gesprek te kunnen met het ziekenhuis. De directie houdt vol destijds de juiste procedures te hebben gevolgd en ziet geen enkele aanleiding voor eerherstel van de orthopeed.

REGELGEVING Toenmalig minister Edith Schippers en de Ombudsman Alex Brenninkmeijer concludeerden in 2011 al dat het onderzoek van de hoogleraren onvoldoende was om conclusies te trekken. De affaire was reden om de werkwijze van de Inspectie op tal van punten aan te passen. Inmiddels is de regelgeving ook aangepast en is het zelfs verplicht om degene die onderwerp van onderzoek is tijdig daarover in te lichten. Destijds werden achter de rug om van de chirurg om de hoogleraren in Groningen in 2007 door Rijnstate gevraagd om een dossier-onderzoek te doen. Pas maanden later werd de Oosterbeekse dokter om een weerwoord gevraagd, dat niet in hun rapportage werd verwerkt.

UITSPRAAK Het ziekenhuis schermt met een uitspraak van de interne rechtbank van de medici: het scheidsgerecht gezondheidszorg. Van Loon spande in 2010, 2012, en 2014 bij de burgerlijke rechter procedures aan. De rechters achtten zich echter niet bevoegd en verwezen naar het speciale scheidsgerecht. Dat doet bindend advies waardoor geen beroep meer mogelijk is. Het oordeel van het scheidsgerecht berust grotendeels op het rapport van de hoogleraren en volgde de eenzijdige conclusies die later te kort door de bocht bleken.

AANGESLAGEN Van Loon is erg aangeslagen door de reactie van het ziekenhuis. De Oosterbeekse chirurg: ,,Na tien jaar doffe ellende gloorde er hoop aan de horizon. Ik wil gewoon praten over onrecht, leed en schade. De Inspectie maakt schoon schip en voert wijzigingen door in hun organisatie. Daar heb ik respect voor. Ik begrijp gewoon niet waarom het ziekenhuis niet eens wil praten. Dat kan toch niet in deze tijd, waarin ze transparantie en maatschappelijke verantwoording zo hoog in het vaandel hebben."

Onderzoeksjournalist Eugene Leenders volgt met hulp van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten het dossier van Loon en de wijze waarop Rijnstate opereerde. Het onderzoek is live te volgen op zijn website mediameedenker/derechterug.