• Archief BDUmedia

Renkumse kerken bundelen krachten

RENKUM De gezamenlijke diaconieën en caritas van alle kerken in de gemeente Renkum vragen in de maand november aandacht voor het werk van de drie hospices in de regio. Daarom vinden er collectes in de kerken plaats voor hetzelfde goede doel. Ze trekken samen op. De drie hospices waar het om gaat zijn: Hospice Wageningen-Renkum, Opella in Bennekom en Hospice Rozenheuvel in Velp.

Feike Klomp

 

In bijna alle kerken wordt in de maand november stil gestaan bij mensen die in het voorafgaande jaar zijn overleden. De ene kerk doet dat op Allerzielen op 2 november en de andere kerk op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, eind november. Het is een moment om even stil te staan, zo is de gedachte.

HUISELIJK De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven thuis om in hun eigen omgeving te sterven, als dit kan. Maar soms, om welke reden dan ook, is dat onmogelijk. In dat geval kunnen mensen in de gemeente Renkum terecht bij drie hospices. Een hospice biedt zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben. In een huiselijke omgeving is het mogelijk om samen met familie en vrienden in alle rust afscheid te nemen van het leven. De diaconieën en caritas vragen aandacht voor dit werk omdat zij oog en oor hebben voor mensen in de knel, door te luisteren naar hun verhalen en in te spelen op hun mogelijkheden.

EXTRA'S Fedde Makkinga is voorzitter van de diaconie PKN-gemeente Oosterbeek Wolfheze. Hij vertelt meer over het unieke idee achter de geldinzameling: ,,Het is belangrijk dat er ondersteuning komt voor extra dingen in de hospices, die buiten de reguliere zorg vallen. Voor die 'extra's' zijn de hospices afhankelijk van donaties en giften. Natuurlijk wordt alle directe zorg aan de patiënt betaald door de zorgverzekeraar, maar voor alle extra's dus niet." Hij noemt wat voorbeelden van extra activiteiten of hulp: ,,Dat is heel breed. Bijvoorbeeld dat een vrijwilliger iets lekkers te eten haalt, waar de patiënt nog een keer naar verlangt. Maar dat kan ook geestelijke zorg, onderhoud van de tuin of creatieve therapie zijn."

HULPFONDS Als het aan Makkinga ligt is deze gezamenlijke inzamelingsactie de opmaat naar een diaconaal hulpfonds voor alle kerken. ,,Ik zie graag dat we een laagdrempelige voorziening krijgen voor extra steun. Een voorbeeld. De telefoon van iemand gaat kapot. Er ontbreekt geld voor een andere. Bovendien valt dit buiten de hulp van de gemeente. Dan zou het fantastisch zijn als er een potje is om deze mensen te helpen, want we moeten de medemens niet in de kou laten staan."

De deelnemende diaconieën/kerken zijn: Remonstrantse Gemeente, Ontmoetingskerk Doorwerth, Zalige Titus Brandsma Parochie, Parochiële Caritas Instelling , locatie Oosterbeek, Vrijzinnig Renkum, Hervormd Renkum/Heelsum, Gereformeerd Renkum-Heelsum, PKN-gemeente Oosterbeek-Wolfheze. In de kerken ligt straks foldermateriaal over de actie.