• Feike Klomp Tekst

Renkum wil landgoederen toegankelijk maken

OOSTERBEEK De gemeente Renkum gaat aan de slag met de afronding van de gemeentelijke visie op landgoederen en buitenplaatsen. Dat alles onder het motto 'beleven, benutten, beschermen'.

Sinds de aftrap een jaar paar geleden met de totstandkoming van een basisvisie landgoederen is er al aardig wat gebeurd. Hoewel het tempo niet heel hoog ligt. In 2009 ondertekende Renkum bijvoorbeeld het Convenant Gelders Arcadië. Dat gebeurde samen met de vier overige 'landgoedgemeenten' aan de Veluwezoom: Wageningen, Rozendaal, Arnhem en Rheden. En in het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is in 2005 al aandacht besteed en gevraagd voor de landgoederen en buitenplaatsen in de gemeente Renkum. Inmiddels is dat alweer bijna twaalf jaar geleden.

VOLGENDE STAP Nu lijkt Renkum op weg te gaan naar de volgende stap: kijken of goede initiatieven in gezamenlijkheid tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. In Oosterbeek is overigens al een projectgroep in touw met de 'Vier landgoederen op de Helling' (Hemelse Berg, Pietersberg, Oorsprong en Hartenstein in Oosterbeek). Particulieren zijn daar bezig een visie op te stellen, die Renkum kan gebruiken voor het gemeentelijk slotdocument Visie Landgoederen. ,,Belangrijke insteek van de uiteindelijke visie is om bepaalde landgoederen toegankelijk te maken zodat inwoners en toeristen dit moois kunnen zien en beleven", legt wethouder Erik Heinrich uit.

Landgoederen koesteren voor toekomstige generaties is een ander doel. ,,Landgoederen en buitenplaatsen behoren tenslotte tot onze kernkwaliteiten. ,,Als een eigenaar van een landgoed in de toekomst bezoekers wil toelaten, sluit ik niet uit dat we dit initiatief willen faciliteren. Als Renkum enerzijds de kwaliteiten wil benadrukken ligt er anderzijds voor ons ook een verplichting om daar op praktische wijze handen en voeten aan te geven. Dan gaan we graag in overleg."

Een aantal andere voorbeelden van bijzondere plaatsen: Villa Heidestein in Heelsum, Villa Laag in Wolfheze, maar er zijn ook 'natuurlijke' pareltjes zoals: Dunoplateau, Italiaanseweg of de cascade op de Oorsprong. Renkum streeft ernaar om over een jaar de plannen gereed te hebben zodat de uitrol kan starten via een uitvoeringsplan en kansenkaarten.