• Feike Klomp Tekst

Renkum wil in 2040 klimaatneutraal zijn

OOSTERBEEK De gemeente Renkum wil in 2040 klimaatneutraal zijn en heeft daar een Routekaart en een Uitvoeringsprogramma voor samengesteld. Dat liet wethouder Wendy Ruwhof onlangs weten. Hiermee neemt Renkum haar verantwoordelijkheid in het tegengaan van de effecten van klimaatverandering en wil inzetten op energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking.

Feike Klomp

 

Om zelf het goede voorbeeld te geven heeft Renkum besloten om vanaf 2018 haar eigen energie duurzaam in te kopen. Ook wil de gemeente bewoners en bedrijven faciliteren en stimuleren met energieplannen. Een concrete maatregel is het Energieloket Midden Gelderland, waar inwoners terecht kunnen met vragen over energiebesparing en hoe je de maatregelen moet financieren. Een andere praktisch voorbeeld is het verduurzamen van de openbare verlichting via Ledverlichting.

 

Verder wil de gemeente kijken hoe je het beste gemeentelijk vastgoed kunt verduurzamen. Daarnaast gaat Renkum, samen met de gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal uitvoering geven aan een project om jonge gezinnen te ondersteunen bij woningaanpassingen gekoppeld aan 'natuurlijke verandermomenten' en daar energiemaatregelen aan toevoegen. Ook in de prestatieafspraken met woningbouwcorporatie Vivare staat het onderwerp op de agenda.

BEDRIJVEN Bedrijven worden ook in de plannen genoemd. Zo wil Renkum het thema elke keer op de kaart zetten, zowel bij individuele bedrijfsbezoeken als bij jaarlijkse bedrijvenbijeenkomsten. Het faciliteren van duurzame ondernemersinitiatieven staan op de rol, aldus B&W in de plannen. Over 'nieuwe energie' wordt ook gesproken zoals: Groene Hub, van Berm tot Bladzijde en het mogelijk gebruik van aardwarmte (geothermiebron) voor Parenco en woningen. De gemeente is overigens geen voorstander van windmolens. Daarom zal de gemeente geen inspanning leveren om gronden te werven voor het plaatsen daarvan voor het eigen of gezamenlijk gebruik.

De looptijd van de Routekaart is tot het jaar 2020, het uitvoeringsprogramma tot 2019, omdat het college van mening is dat je nu niet concreet kunt zeggen hoe Renkum er over ruim twintig jaar uitziet.