• Foto: Bert Oostrik/BDU

Renkum neemt ICT en privacy onder de loep

RENKUM Het thema ICT en privacy binnen organisaties en bedrijven krijgt steeds meer aandacht, zo ook binnen gemeente Renkum. Daarom is in 2015 een werkgroep gestart met een zoektocht rondom dit thema, legt Eveline Vink (GroenLinks) namens de werkgroep uit. ,,We kwamen er al snel achter dat het onderwerp veelomvattend is en dat je er vanuit verschillend perspectief naar kan kijken". Woensdagavond 5 oktober staat het eindverslag van de Raadsthema-werkgroep ICT & Privacy op de agenda van de commissievergadering Bedrijvigheid.

Feike Klomp

BEWUSTWORDING Tijdens de zoektocht naar informatie kwamen de werkgroepleden erachter dat er veel mis kan gaan op het gebied van privacy. Bijna iedere week waren er incidenten met persoonlijke gegevens die op internet werden gezet, formulieren waarin gemeentes ongeoorloofde vragen stelden of waar gemeentes met een formulier het delen van gegevens met iedereen lieten goedkeuren. ,,Wij zagen het al voor ons: 'Renkum' boven een krantenkop. Dat wil je niet", benadrukt Hanneke Mijnhart namens de werkgroep. ,,Een belangrijke stap is dat er aandacht voor moet komen. We willen het bewustwordingsproces op gang brengen en de discussie aanwakkeren. Belangrijk is dat Renkum zich afvraagt: wat voor gemeente wil je zijn als je kijkt naar privacy? Het moet gewoon goed geregeld zijn", aldus Vink.

KENNIS VERGROTEN Om een beter beeld te krijgen, is veel rondgekeken in de ambtelijke organisatie, zijn gesprekken gevoerd en is de werkgroep ruim twintig keer bij elkaar geweest. ,,We hebben ook gekeken welke gemeentes veel met privacy bezig zijn", vult Ton de Boer (VVD) aan. Met twee gemeentes is gesproken, evenals met deskundigen van Privacy First. Het hoofddoel van de werkgroep: De raad voorzien van die kennis rond privacyvraagstukken, die ervoor zorgt dat de raad zijn kaderstellende, controlerende en toezichthoudende taak rond dit onderwerp goed kan uitvoeren.