• Feike Klomp

Renkum klimaatneutraal in 2040 met Routekaart

OOSTERBEEK Renkum wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Een ambitie 'met de verrekijker' die ook in het coalitieakkoord Veranderend Renkum beschreven staat.

Feike Klomp

Een mooi streven, maar hoe ga je dat in pakweg 25 jaar allemaal doen? ,,Daarom is er een speciale Routekaart Klimaatneutraal ontwikkeld", steekt wethouder Wendy Ruwhof tijdens het wekelijks persuurtje van wal. ,,Met dit stappenplan nemen wij de verantwoordelijkheid in het tegengaan van de effecten van klimaatverandering, en erkennen wij de noodzaak fors in te zetten op energiebesparing en hernieuwbare energieopwekking."

Het is inmiddels bekend. Het klimaat is aan het veranderen. Sinds het begin van de 20e eeuw is de gemiddelde temperatuur in Nederland met 1,7 graden gestegen en deze trend zet zich door, zo is de verwachting. Motivaties genoeg dus voor Renkum. ,,Wij beseffen dat 25 jaar lang is. Om het praktisch te houden is de routekaart daarom opgeknipt in perioden van vier jaar." De eerste periode loopt van 2016 tot 2020. ,,Daarmee zijn we in staat om de routekaart gedurende de rit richting 2040 aan te passen. Dat doen we vooral omdat de ervaring leert dat er voortdurend ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, zijn. Daarnaast worden we geregeld geconfronteerd met technische innovaties op energiegebied."

De wereld is groot, de gemeente Renkum is daarin slechts een stipje, maar dat is voor de wethouder (GroenLinks) een extra drijfveer. ,,Ik vind dat juist gemeenten ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen op dit gebied." Renkum beseft dat het de klimaatambities niet alleen kan realiseren. ,,De routekaart is nadrukkelijk voor iedereen die woont en werkt in de gemeente. En vanuit het Gelders Energie Akkoord werken we samen met partijen in de regio."

CONCREET Naast de beleidsvoornemens somt de wethouder ook praktische en concrete voorbeelden. ,,Er zijn al voorbeelden waar ik blij van word", aldus de wethouder. ,,Neem De Klipper in Oosterbeek, waar klimaatneutraal hoog in het vaandel staat. De zonnepanelen op het dak van het Dorenweerd College, boerderij Veld en Beek. Allemaal prachtige initiatieven."

5000 WONINGEN Op de korte termijn gaat Renkum zich de komende jaren richten op drie thema's: energiebesparing in de bestaande woningvoorraad, energiebesparing bij bedrijven, nieuwe energie, het produceren van duurzaam opgewekte energie. ,,Veel winst is te behalen in woningen", vervolgt Wendy Ruwhof haar verhaal. ,,Wij willen stimuleren dat tot en met 2020 5000 woningen (huur en koop) geïsoleerd worden, en dat 1600 woningen worden voorzien van lokaal opgewekte energie." Verder streeft Renkum naar het 'verduurzamen' van evenementen. Verder streven we ernaar dat uiterlijk in 2020 in 25% van de gebouwen met een openbare functie, zoals scholen en sportverenigingen, duurzame energie wordt opgewekt."

Een goed voorbeeld doet goed volgen, daarom gaat Renkum de openbare verlichting verduurzamen en moet in samenwerking met bijvoorbeeld de energie coöperaties, 25% van de gebouwen in beheer van de gemeente zijn voorzien van zonnepanelen.

WEETJE De CO2-uitstoot dan. Werk aan de winkel. In 2012 bedroeg de totale CO2-uitstoot van de gemeente Renkum 346.788 ton. De sector bedrijven was verantwoordelijk voor 60 procent van deze uitstoot. Dit relatief grote aandeel van de sector bedrijven in de totale uitstoot is het gevolg van de aanwezigheid van de papierfabriek Parenco in Renkum. De CO2-uitstoot daalde wel maar dat kwam omdat Parenco een machine had stilgelegd. Het bedrijf is bezig om deze machine weer op te starten maar maakte tegelijkertijd duidelijk te werken aan vermindering van CO2-uitstoot via verschillende technische maatregelen.

Vanuit de gemeenteraad is er ook al actie. Een speciale raadswerkgroep is in 2015 de boer opgegaan, en heeft inwoners om praktische ideeën en inspiratie gevraagd hoe je kunt werken aan een klimaatneutrale gemeente.