• Foto: Rens Plaschek

'Renkum is klaar met bezuinigen'

RENKUM Renkum schaft de hondenbelasting af. Dat maakte wethouder Erik Heinrich bekend tijdens de presentatie van de Najaarsnota en de Begroting 2016. ,,De hondenbelasting is niet meer van deze tijd." Dat scheelt Renkum ongeveer twee ton aan inkomsten. Die wil de gemeente 'terugverdienen' door de onroerendezaakbelasting ietsje te verhogen. Deze verhoging blijft echter beperkt. Verder is de wethouder tevreden met het huishoudboekje van Renkum.

Feike Klomp

,,In de Voorjaarsnota 2015 gingen we nog uit van flinke tekorten. Inmiddels laat de meerjarenbegroting een veel positiever beeld zien." De prognose voor dit jaar: een positief resultaat van 19.000 euro. ,,Eerlijk gezegd waren er ook 'externe' meevallers die bijdragen aan dit resultaat. Zo waren er meer inkomsten van de Rijksoverheid en de rente-opbrengsten vielen ook erg mee."

De wethouder laat bij de presentatie van de Najaarsnota en de Begroting 2016 nog een ander geluid horen: ,,We zijn nu wel klaar met bezuinigen. Dit na jaren van de knip op de beurs. Sinds lange tijd sinds de recessie kunnen we weer een begroting presenteren zonder bezuinigingen. Dat vind ik mooi om te melden in mijn tienjarige periode als wethouder financiën. Het perspectief is goed. Dat komt ook doordat de algemene uitkering van het Rijk zal toenemen. Dat neemt niet weg dat wij ons bewust zijn van de grote beleidsmatige en financiële opgaven waarvoor wij ons geplaatst zien." Onzekere factor voor Renkum, aldus de wethouder, is het Sociaal Domein. ,,Wij stellen daarom voor om een vast bedrag voor het Sociaal Domein te reserveren om een buffer te hebben."

Een opvallende te verwachte uitgave is een bedrag van 276.000 euro voor de Permar. Financieel gezien gaat het bij de Permar niet voor de wind. In de begroting van 2016 wordt een nadeel gepresenteerd van bijna 2,5 miljoen euro. ,,De verwachting is dat Renkum als één van de deelnemende gemeenten voor ongeveer 12,5% procent moet bijdragen in dit nadeel", verwacht de wethouder.

De belastingdruk voor een gezin van vier personen dat eigenaar is van een woning met een WOZ waarde van 253.700 euro (2016) en 252.200 (2015) stijgt met 1,66 procent (ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing). De kleine stijging wordt dus veroorzaakt door de afschaffing van de hondenbelasting, maar ook door de inflatie.

Wat is een Najaarsnota? Daarin geeft de gemeente Renkum stand van zaken weer van de uitgaven en inkomsten tot 1 september. De raad beslist 4 november over de Najaarsnota en de Begroting 2016. Donderdag 22 oktober vindt er eerst nog een Commissoriale raad over de Renkumse cijfers plaats.