• Feike Klomp Tekst

Renkum: haast met bestemmingsplan Veentjesbrug

OOSTERBEEK Tijdens de raadsvergadering van woensdagavond 27 september staat het bestemmingsplan 'Veentjesbrug 2017' op de agenda. Op het oog een gewoon en terugkerend onderwerp voor het Renkumse bestuur. Toch zit er deze keer een addertje onder het gras. Krijgt het bestemmingsplan niet tijdig (27 september) het groene licht, dan moet Renkum aan twee omwonenden een dwangsom van 100 euro betalen met een maximum van 15.000 euro.

Feike Klomp

Dat bepaalde de Raad van State op 24 april van dit jaar. Een aantal inwoners van de Bloemenbuurt in Heelsum was 'not amused' over een ontwerpbestemmingsplan van eind 2016. Punt van discussie was dat Renkum het gebied aangewezen had als 'zware industrie'. En dat zou zich niet verdragen met de groene omgeving van de buurt, aldus omwonenden destijds.

Zij dienden vervolgens zienswijzen in, maar een reactie van de gemeente bleef volgens hen uit. Na lang wachten vonden de bewoners het welletjes, stelden Renkum in gebreke en vonden dat de raad binnen twee weken een bestemmingsplan moet kunnen vaststellen. Daarop schakelden ze de Raad van State in.

De gemeente gaf toe dat het allemaal langer duurde dan de twee weken, maar was ook van mening dat het vaststellen van bestemmingsplannen nu eenmaal veel tijd kost. Dat komt, ook landelijk gezien, in gemeenteland vaker voor. Een woordvoerder destijds: ,,Het kost op z'n minst twee maanden voordat er door de raad over een bestemmingsplan wordt beslist." Toch was de boodschap van de Raad van State klip en klaar: neem het besluit uiterlijk 27 september.

GEDEGEN Het raadsvoorstel bestemmingsplan 'Veentjesbrug 2017' beschrijft meerdere onderdelen. Hoe zit het met het beroep 'niet tijdig beslissen', wat komt daar bij kijken en welke gevolgen heeft dat als je te laat beslist. Ook beschrijft het college een tijdslijn van contacten en briefwisselingen tussen Renkum en omwonenden. Daarnaast gaat het college van b en w in het voorstel in op het oude bestemmingsplan dat dateert uit 1997. De overweging van het ambtelijk apparaat van Renkum gedurende het proces: 'Liever wat minder snel, maar wel goed'. Dus gedegen kijken waar en hoe eventueel aan de wensen van de indieners van de zienswijzen tegemoet gekomen kan worden.

De fractie van GemeenteBelangen stelde, na de commotie hierover, vragen aan het college over de gang van zaken. Want het komt natuurlijk niet elke dag voor dat de Raad van State de gemeente dwingt een besluit te nemen. Deze vragen en antwoorden maken ook onderdeel uit van het raadsvoorstel. Het college laat onder andere weten met betrokkenen in overleg te zijn geweest of bereid te zijn dat te doen.

Feit is dat de raad (acht fracties) een uitdaging wacht om spijkers met koppen te slaan. Of dit een zaak op zich blijft, zal de toekomst moeten uitwijzen.