• Foto Janus Visser/BDU

Renkum geeft inwoners een stem

OOSTERBEEK De gemeente Renkum wil inwoners vragen om mee te denken over het gemeentelijk beleid. Daarom start het binnenkort met een digitaal inwonerspanel 'Renkum Spreekt'. Dat maakte wethouder Jasper Verstand deze week bekend. Het idee is om zoveel mogelijk betrokken inwoners vier tot vijf keer per jaar te raadplegen. ,,We denken aan een groep van minimaal 800 tot 1000 inwoners die we vragen mee te denken. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter", legt Verstand tijdens de presentatie uit.

Helemaal nieuw is het fenomeen 'inwonerspanel' overigens niet. Pakweg een kwart van alle Nederlandse gemeenten werkt al met een vergelijkbaar panel. ,,De gemeente Rheden werkt ook met een soortgelijk inwonerspanel." Ook andere organisaties werken met een panel. Zoals het televisieprogramma Tros Radar of het Opiniepanel van EenVandaag.

Volgens de gemeente Renkum geeft de invoering van dit inwonerspanel inwoners de gelegenheid om op een eenvoudige manier mee te praten over de wijze waarop Renkum richting geeft aan haar gemeentelijke taken. ,,Niet iedereen is in de gelegenheid, of heeft er geen behoefte aan, om naar inwoners- en voorlichtingsavonden te gaan. Daarom is een inwonerspanel als aanvulling op meedenken prima."

Hoe gaat de voorbereiding hiervan in zijn werk? Verstand: ,,Op dit moment wordt het digitaal inwonerspanel ingericht. Vervolgens start eind februari de werving van de panelleden. Ongeveer een derde van de inwoners van boven de 16 jaar krijgt een uitnodiging om zich aan te melden. Ik wil wel benadrukken dat het niet om een referendum gaat. We willen de input gebruiken als 'richtinggevend' niet als bindend. Daarna is het aan de gemeenteraad en/of het college om een definitief besluit te nemen. Wel sluit 'Renkum Spreekt' perfect aan bij democratische vernieuwing, die ik toejuich."

De vragen kunnen per gebied gesteld worden, legt Verstand nog uit. ,,Stel je wil alleen deelnemers in een dorp of wijk wat voorleggen omdat het daar alleen speelt, dan kan dat." De gemeente heeft speciaal voor 'Renkum Spreekt' een bureau in de arm genomen. Verstand: ,,Alle gegevens worden door het onafhankelijke onderzoek- en adviesbureau Moventem uit Zutphen, dat ook voor de gemeente Rheden werkt, beheerd."

Renkum benadrukt dat de gegevens van de deelnemers volledig, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), anoniem verwerkt worden. De gegevens worden uitsluitend voor 'Renkum Spreekt' gebruikt. Inwoners die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar die wel graag mee willen doen, kunnen zich vanaf eind februari digitaal aanmelden via www.renkumspreekt.nl Daar zijn later ook resultaten terug te vinden.