• Lex van Lieshout ANP XTRA

Renkum gaat praten met uitkeringsgerechtigden

RENKUM De gemeente Renkum is 4 maart gestart met een nieuw dienstverleningsmodel voor de afdeling Werk & Inkomen. Deze afdeling gaat het komende jaar met alle uitkeringsgerechtigden in gesprek over hun uitkering en hun kansen op de arbeidsmarkt.

,,Waarom nu? Gemeente Renkum ziet kansen in de huidige hoogconjunctuur en krapte op de arbeidsmarkt. De huidige economische situatie biedt kansen aan inwoners die al geruime tijd aan de zijlijn staan om hun maatschappelijke en financiële situatie te verbeteren. Daarnaast wil de gemeente investeren in een regelluwe vorm van bijstand voor mensen die naar vermogen maatschappelijk participeren."

,,Wat houdt het dienstverleningsmodel in? De gemeente gaat investeren in het werkaanbod en de positie van de uitkeringsgerechtigde op de arbeidsmarkt. Mensen die dicht bij de arbeidsmarkt staan worden actief begeleid door middel van matching, sollicitatietraining en waar nodig ondersteuning om de stap naar werk mogelijk te maken. Voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt worden de mogelijkheden van activerend werk en eventuele ontwikkeling naar werk, versterkt."

,,Hierdoor verwacht de gemeente het perspectief van inwoners met een uitkering op werk te verbeteren, zowel op de korte als op de middellange termijn. De gemeente zoekt hierin actief de samenwerking op met het Werkgeversservicepunt Foodvalley, lokale ondernemers en maatschappelijke partners. Speciale aandacht is er voor kwetsbare groepen zoals mensen met een belemmering, jongeren en statushouders."