• Feike Klomp Tekst

Renkum centrum beweegt nog niet genoeg

RENKUM De leegstand in de Renkumse Dorpsstraat bedroeg in november van het vorig jaar 8,3 procent. Dertien verkooppunten stonden toen leeg. Kijkend naar het aantal vierkante meters was de leegstand hoger: 12,9 procent.

Feike Klomp

De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld aan het college over de ontwikkelingen in het centrum van Renkum. Dat deed het na een door GemeenteBelangen georganiseerd politiek café eind maart. Eén van de gasten was hoogleraar en retailkenner Cor Molenaar. Hij merkte onder meer op dat Renkum saai is, veel leegstand heeft, slechte verlicht is en geen beleving uitstraalt. Het college merkt hierbij op dat er inmiddels maatregelen zijn genomen om het centrum te verbeteren, zoals het plaatsen van extra groen en bomen.

B&W hoopt dat dit ondernemers stimuleert ook te investeren op het eigen grondgebied. Het college meldt verder dat er inmiddels wel een stijgende lijn zichtbaar is. Langzaamaan openen meer ondernemers de deuren. De leegstandspiek bedroeg op het hoogtepunt in 2013 3670 vierkante meter (15,5 procent). De PvdA is ook benieuwd of B&W de mening van Cor Molenaar deelt dat Renkum geen visie heeft. Daarop stelt het college dat er verschillende visies op de burelen van het gemeentehuis liggen. In de Ruimtelijke- en Economische visie wordt in algemene zin iets gezegd over winkelgebieden, maar het is (nog) niet uitgewerkt in een specifiek detailhandelsbeleid. 'Ambtelijk wordt hiervoor een Plan van Aanpak gemaakt'.

De PvdA wil ook weten hoe het college aankijkt tegen de opvatting van Molenaar om nadrukkelijker de regie te nemen. Hierover is B&W stellig: in de toekomst zullen niet alle winkelstraten overleven. Kansrijk zijn centra die zich onderscheiden en de divers samengestelde centra voor dagelijkse artikelen. Sterke merken, unieke aanbieders en een goede sfeer en beleving spelen hier een grote rol. Renkum kan onder andere helpen door te zorgen voor een goed ondernemersklimaat en te werken aan ruimtelijke kwaliteit.