• Foto: Bert Oostrik/BDU

Renkum beschermt waardevolle bomen

RENKUM Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum heeft een lijst met waardvolle bomen vastgesteld. Dit zijn bomen die bijvoorbeeld beeldbepalend zijn of uitzonderlijk groot. Deze bomen zijn nu extra beschermd tegen ongewenste kap. In totaal bestaat de lijst uit 432 bomen.

De samenstelling van de lijst is in vervolg op de nieuwe Bomenverordening. Daarin staat centraal dat er minder regels zijn voor het kappen van bomen. Wethouder natuur- en landschapsbeheer Wendy Ruwhof: ,,Er zijn bomen die vergunningsvrij gekapt mogen worden, maar toch beeldbepalend zijn voor het karakter van de omgeving. Wij vinden het belangrijk deze bomen te beschermen. Daarom is tegenover de verruiming een aanscherping gekomen door de lijst met waardevolle bomen." Particuliere eigenaren die een dergelijke boom op hun perceel hebben staan zijn direct op de hoogte gesteld dat zij de betreffende boom niet mogen kappen in afwachting van het definitief vaststellen van de lijst.

Particulieren hebben de mogelijkheid gekregen om te reageren op het voorgenomen besluit om hun boom op de lijst te zetten. In totaal zijn de eigenaren van 290 percelen aangeschreven. Het college heeft hierop 30 zienswijze ontvangen. In drie gevallen is ingestemd met de zienswijze. In één geval bleek uit nader onderzoek dat de betreffende boom ziek is en dus gekapt mag worden. In de andere twee gevallen bleek dat de bomen niet konden groeien zonder flinke schade te veroorzaken.

Naast particuliere eigenaren staan er ook waardevolle bomen op percelen van het Geldersch landschap, Vivare en de gemeente zelf. In totaal zijn de 432 bomen als volgt verdeeld per dorp: Renkum 131, Heelsum 19, Wolfheze 8, Heveadorp 1, Doorwerth 26 en Oosterbeek 247.

AFSPRAKEN In de bomenverordening staan regels en afspraken met betrekking tot het kappen van bomen. Met de nieuwe regels krijgen inwoners meer mogelijkheden om bomen in de voor- en achtertuin te kappen zonder vergunning. Alleen voor de Eik, de Beuk, de Linde, de Acacia, de Esdoorn en de Grove den is nog een kapvergunning verplicht. Bomen die op de waardevolle bomenlijst staan krijgen extra bescherming en alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een kapvergunning afgegeven.