• Regio FoodValley

Regio FoodValley neemt afstand van verklaring Transvision

WAGENINGEN Transvision, de regiecentrale van de Valleihopper, bracht maandag een persbericht uit waarin een aantal conclusies worden getrokken.Ook uit Transvision stevige beschuldigingen naar andere partijen over de problemen bij het leerlingenvervoer. Regio FoodValley distantieert zich nadrukkelijk van de gedane uitspraken.

De resultaten van een evaluatie en nader onafhankelijk onderzoek zijn nog niet bekend. 'Het geeft geen pas dit soort uitingen, nota bene richting derden, te doen over een opdrachtgever of samenwerkingspartij', meent Foodvalley. ,Bovenal: het leerlingenvervoer en het belang van de leerlingen is hiermee niet gediend. Lopende het onderzoek zullen wij niet inhoudelijk ingaan op de door Transvision veroorzaakte publiciteit.'

Regio FoodValley richt zich er op om constructief met alle partijen te werken aan een structurele oplossing die past binnen de contractuele rollen en verantwoordelijkheden van regiecentrale en vervoerders. 'Nadat we eind augustus  geconfronteerd werden met grote problemen in het leerlingenvervoer is in het belang van de leerlingen gekozen voor een  tussenoplossing, waarbij een van de vervoerders tijdelijk de planning heeft overgenomen', aldus Regio Foodvaley. 'Deze oplossing is ons aangereikt door Transvision én de vervoerders samen. Het gaat nadrukkelijk om een tijdelijke oplossing en wij als opdrachtgever houden partijen er aan dat men op professionele wijze samenwerkt om te komen tot een goed functionerende aanpak conform de aanbesteding.'

De Valleihopper organiseert het leerlingenvervoer in een deel van de regio FoodValley (de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, en Wageningen). De Valleihopper wordt uitgevoerd door Regio FoodValley.