• Route van de Belevingsvlucht Lelystad Airport over Gelderland.

    min Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Regiegroep Belevingsvlucht: 'Geluidhinder beschreven in MER onjuist'

RENKUM De regiegroep Belevingsvlucht heeft maandag 9 juli haar evaluatie aangeboden aan Minister Cora van Nieuwenhuizen. Stichting Red de Veluwe is blij dat de belevingsvlucht 'deze heldere resultaten heeft opgeleverd, maar is tevens ernstig bezorgd over de toekomstige geluidsoverlast'. De actiegroep eist dat met realistische waarden moet worden gerekend in een hele nieuwe Milieu Effect Rapportage (MER), die ook een groter gebied zal moeten beslaan.

De conclusies van de regiegroep zijn dat het beeld qua geluidhinder dat in het milieueffectrapport geschetst wordt, onjuist is. Het gemiddelde geluidsniveau van de metingen van vliegroutes op 1800 meter was 3 dB(A) hoger dan voorspeld in het MER. Bij horizontaal vliegen op 2700 meter waren de verschillen nog groter namelijk 7 à 8 dB(A). Het gebied dat in het MER beschreven staat, zou dus groter moeten zijn.

De werkelijke geluidswaarden zullen nog hoger zijn, omdat dit vliegtuig onbeladen was en er ook zwaardere vliegtuigtypes en meer luidruchtige vliegtuigen zullen gaan vliegen vanaf Lelystad. Het gemiddelde geluidsniveau zal in werkelijkheid ook overal hoger zijn dan in het MER is voorspeld.

De regiegroep vraagt de minister om onderzoek te doen naar de grote verschillen tussen de metingen en de berekeningen. Tevens wordt de minister verzocht om het maximum aantal vliegbewegingen vast te leggen in het Luchthavenbesluit, omdat bij een eventuele aanpassing van de geluidsniveaus in het MER ruimte ontstaat voor meer vliegbewegingen.