• Archief BDUmedia

Reclamebelasting voor ondernemers centrum Renkum

RENKUM Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het voorstel om in het kernwinkelgebied van Renkum reclamebelasting in te voeren. Dit voorstel aan de gemeenteraad is op verzoek van ondernemersvereniging Renkum Centrum. Zij volgen hiermee het voorbeeld van Oosterbeek waar sinds dit jaar ook reclamebelasting wordt geheven.

Winkelgebieden staan onder druk door een veranderend koopgedrag. Dat is een landelijke trend. De ondernemersvereniging Renkum Centrum wil het Renkumse winkelgebied aantrekkelijker maken. Daar is geld voor nodig. Reclamebelasting zorgt ervoor dat lasten collectief worden gedragen en de vereniging niet meer afhankelijk is van vrijwillige bijdragen van de leden. De gemeenteraad beslist op 20 december of er daadwerkelijk reclamebelasting wordt ingevoerd.

DRAAGVLAK De ondernemersvereniging heeft aan het begin van dit jaar onderzocht hoe groot het draagvlak onder de ondernemers is voor het invoeren van reclamebelasting in het kernwinkelgebied in Renkum. Het gaat om gedeeltes van de Dorpsstraat, de Kerkstraat, De Beyerstraat en de Wilgenpas. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 67 procent van de ondernemers voorstander is van invoering van reclamebelasting.

AANTREKKINGSKRACHT CENTRUM De hoogte van de reclamebelasting per ondernemer wordt 350 euro per jaar. Dit is hetzelfde belastingtarief als in Oosterbeek. De gemeente keert het bedrag in de vorm van een subsidie uit aan de ondernemersvereniging Renkum Centrum. Met de reclamebelasting kan de ondernemersvereniging activiteiten organiseren die de aantrekkingskracht van het winkelgebied het hele jaar door vergroten. Ook aankleding van het centrum, bijvoorbeeld door groen en verlichting, behoort tot de mogelijkheden. De vereniging legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeente over de besteding van het budget. In het voorstel aan de gemeenteraad staat dat de reclamebelasting na drie jaar wordt geëvalueerd.