• Nexit architecten Arnhem

Raadspraat: 'Wat willen we met Plein 1946?'

OOSTERBEEK Het oude postkantoor aan het Plein 1946 in Oosterbeek staat al lang leeg. De eigenaar krijgt, naar eigen zeggen, het pand niet verhuurd. Voor hem was dit de reden om Nexit architecten uit Arnhem te vragen een plan te maken voor herontwikkeling van het postkantoor.

Maandagavond 4 februari presenteerde Nexit het plan voor omwonenden, winkeliers en raadsleden. Addy de Boer van Nexit ging in op de historie van het Plein en de mogelijkheden van herontwikkeling. Vervolgens presenteerde hij de (voorlopige) plannen. Gedacht wordt aan de bouw van 32 appartementen verdeeld over meerdere gebouwen (80 m2 - 150m2) en mogelijk ook enkele commerciële ruimtes. De appartementen zijn bedoeld voor ouderen die hun huidige (te groot geworden) woning willen verruilen voor een appartement in het centrum op loopafstand van alle voorzieningen. Op de vraag in welke prijsklasse gebouwd gaat worden werd een wat ontwijkend antwoord gegeven: ,,middelduur en duur”. (Ter vergelijking: de appartementen in de ‘oude jongensschool’ hebben een oppervlakte van 80m2 - 130m2 en zijn verkocht voor bedragen tussen € 250.000 en € 375.000). Addy gaf ook aan welke stappen gezet moeten worden voordat de appartementen gebouwd kunnen worden.

Het plan voor Plein 1946 past niet in het huidige bestemmingsplan. Dat zal gewijzigd moeten worden. Daar gaat de raad over. Die moet daar zijn goedkeuring aan geven. De PvdA-fractie vindt dat bij zo’n besluit rekening moet worden gehouden met de nog steeds geldende ‘Ruimtelijke Visie 2025’ waarin staat dat een ingedikt en compact centrum het winkelen en het doen van combinatie-aankopen bevordert en dat het noordelijk deel van de Weverstraat en Plein 1946 deel uitmaken van het kernwinkelgebied. Van belang is verder dat in de loop van dit jaar aan de raad een nieuwe ‘Centrumvisie’ wordt voorgelegd. In een concept staat over Plein 1946: 'Het Plein 1946 kan een rustpunt in het centrum worden: een mooi plein met ruimte voor horeca'. We vragen ons af of het gepresenteerde plan aansluit bij de beide visies. Maakt dit plan Plein 1946 aantrekkelijker voor het winkelende publiek? Is het niet veel logischer om bij de herontwikkeling het accent op winkelbebouwing te leggen? Van belang is ook dat de raad dit jaar een nieuwe Nota Wonen zal vaststellen. In de huidige nota staat over Oosterbeek: 'Voor de woningbouwplanning wil de gemeente een iets zwaarder dan gemiddeld accent leggen op sociale woningbouw; vooral levensloopgeschikte woningen in of nabij de woonservicegebieden.' De afgelopen maanden is er in de raad van gedachten gewisseld over de nieuwe Nota Wonen. Zo is er door de raad een studie van de STEC-groep besproken die als input dient voor die nieuwe Nota Wonen. Hier wordt ingegaan op de vraag naar en het aanbod van woningen in de diverse dorpen. In Oosterbeek is de voorraad koopwoningen in de prijsklasse tot € 200.000,- kleiner dan de vraag er naar. Voor koopwoningen in de overige (hogere) prijsklassen geldt het omgekeerde. Ook wordt geconstateerd dat in Oosterbeek sprake is van een bovengemiddeld sterke vergrijzing. Is bouwen in de middeldure en dure prijsklasse dan gewenst? Is het niet verstandiger het accent te leggen op de prijsklasse tot € 200.000,? Het zal u niet verbazen dat onze fractie moeite heeft met het plan. Er zal de komende maanden flink aan het plan gesleuteld moeten worden, wil onze fractie er warm voor lopen. Voor ons reden om de ontwikkelingen rond Plein 1946 zeer kritisch te blijven volgen.

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt de PvdA Renkum aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren: pvdarenkum@ziggo.nl. Telefoon Ombudsteam: 06-44915026.

Label:

Raadspraat