• PRD-fractievoorzitter John Bartels: 'Aan bezuinigingen ontkomen we niet, maar er moet eerst gekeken worden of er binnen de eigen begroting te schuiven valt.'

    PRD

Raadspraat: 'Wat een afgang!'

RENKUM De provincie typeert de Renkumse financiële positie als matig. Een troost is dat 30 van de 51 gemeenten in Gelderland dezelfde score hebben.Vooral de verplichte opgaven vanuit Den Haag zorgen voor problemen, omdat de vergoedingen van het Rijk bij lange na niet de kosten dekken. Het coalitieakkoord is onbetaalbaar geworden, wij willen dat terzijde schuiven en daarvoor in de plaats een raadsakkoord op hoofdlijnen hebben met aandacht voor: een sluitende begroting, een dienstbare overheid, vraaggericht en dorpsgericht werken, het bevorderen van democratische participatie en het gebruik maken van de kennis van inwoners.

Politicoloog Krouwel zegt, dat iedere gemeente te besturen valt met drie wethouders en een burgemeester. Voor ons hoeven de wethouders, als het coalitieakkoord vervalt, niet ingeruild te worden. Wel moet één formatieplaats ingeleverd worden. Laat zien, dat je ook in eigen vlees durft te snijden. Dat komt sterk over en genereert respect!

Dit betekent een jaarlijkse besparing van ruim 112.000 euro en is ongeveer het bedrag, dat nodig is voor bijvoorbeeld het behoud van de huidige drie bibliotheken in onze gemeente. Deze zullen wat ons betreft niet verdwijnen. Dat geldt ook voor andere inloopvoorzieningen, zoals de Poort van Doorwerth.

Ons college schrijft, dat de gemeente een bijzondere geschiedenis heeft en doelt alleen op de Airborne. Ruim 4 eeuwen papiergeschiedenis, 2 eeuwen beeldende kunst en 11 eeuwen kerkgeschiedenis, stelt dat niets voor? En dan hebben we het nog niet eens over fantastische organisaties als Heemkunde en het Genootschap Redinchem.

Meer gemeentelijke aandacht voor kunst en cultuur vinden we gewenst! We pleitten voor een Renkums Cultuurfonds als gemeentelijke reserve waarvoor bedrijven en inwoners schenkingen in de vorm van legaten of anderszins kunnen geven. Onbegrijpelijk, dat behalve D66 en de PRD alle andere partijen dit idee niet wilden steunen.

Aan bezuinigingen ontkomen we niet, maar er moet eerst gekeken worden of er binnen de eigen begroting te schuiven valt. De stelpost voor onvoorziene uitgaven van jaarlijks 165.000 euro wordt amper gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Wij willen deze post met 65.000 euro verlagen en dat geld bijv. gebruiken voor het overeind houden van het zwembad te Oosterbeek. De gereserveerde kosten renovatie gemeentehuis t.w. 390.000 euro kunnen wat ons betreft komen te vervallen. Snijden in eigen vlees, herschikking van gelden binnen de begroting en vervolgens in overleg gaan met organisaties etc. om te kijken of het anders kan zonder dat de inwoners gepakt worden.

De Perspectiefnota was in feite een ordinaire lijst van bezuinigingsvoorstellen. Betrokkenen werden niet vooraf geraadpleegd. Het bood inwoners en organisaties totaal geen begripvol perspectief. Terecht protesteerden talloze inwoners op de gedane voorstellen. Gelukkig schoot de raad de plannen voorlopig af en kon het college met knikkende knieën "huiswaarts" gaan. Nu maar zien welke partijen in het najaar betrouwbaar blijken te zijn!

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt PRD aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren? E-mail: info@partijrenkumsedorpen.nl

Label:

Raadspraat