• VVD renkum

Raadspraat: 'VVD wil vitale samenleving'

RENKUM De VVD Renkum maakt zich hard voor een prettige en leefbare omgeving voor iedereen, waar we plezierig kunnen wonen en ons veilig voelen, waar we goed kunnen recreëren en ontspannen, waar ondernemers voldoende ruimte krijgen om te ondernemen en een omgeving die aantrekkelijk is voor toeristen. Daarvoor hebben wij een vitale – dus zichzelf verjongende – samenleving nodig. Dat klinkt mooi, maar wat wordt er mee bedoeld?

Renkum aantrekkelijk om te komen wonen en te blijven wonen Maar dan moet er wel geschikte woonruimte zijn. Geschikte woonruimte is afgestemd op de vraag. Dus betaalbaar ook met een kleine beurs. En vanuit de wetenschap dat we met steeds meer 1- en 2-persoonshuishoudens te maken hebben. Twee-derde van de woningvoorraad nu is voor gezinnen. Dat moet veranderen. Alleenstaande ouderen moeten een aantrekkelijk alternatief hebben zodat er meer doorstroming komt. Nu is er te weinig ruimte voor starters. En als ze in een gezinssituatie komen moet er ruimte voor ze komen in de bestaande gezinswoningen.

Renkum aantrekkelijk om te recreëren en te ontspannen Dat vereist voorzieningen. We kennen al het prachtige nieuwe multifunctionele centrum Doelum. Zowel hiervoor als voor de beide kernsportparken De Bilderberg en Wilhelmina geldt dat deze voor iedereen beschikbaar moeten zijn, ongeacht draagkracht. Sport is wezenlijk voor de algehele gezondheid. Maar het in standhouden wordt wel steeds duurder. Samen met verenigingen en beheerders willen wij dan ook kijken naar betere meer en betere benutting, zodat het voor gebruikers goed betaalbaar blijft. Maar ook wat ze zelf kunnen bijdragen.

Renkum aantrekkelijk voor ondernemers In een mooie groene gemeente als de onze, met een beperkt aantal bedrijventerreinen, is de ruimte voor nieuwe bedrijvigheid vooral te vinden in bestaande vrijkomende bedrijfsruimten en vooral kleinschaliger en schoon in de woonomgeving. De VVD hecht groot belang aan de combinatie van wonen en werken en vindt dat de regels daar ruimte voor moeten bieden. Gelukkig is het voorzieningenniveau in de dorpen nog prima, maar we moeten ervoor waken dat de ondernemers voldoende ruimte houden om gezond te ondernemen. En een gezonde economie maakt Renkum aantrekkelijk om je te vestigen.

Renkum aantrekkelijker voor toeristen Met ons prachtige landschap heeft Renkum goud in handen, maar daar kan meer mee gedaan worden. De VVD wil dat samen met ondernemers, maar ook met iedereen die de bestaande natuur en cultuur een warm hart toedraagt, gezocht wordt naar het stimuleren van verantwoorde groei voor het steeds belangrijker wordende toerisme.

Renkum veilig voor inwoners, ondernemers en bezoekers De VVD fractie zet zich al jaren in om de veiligheid in stand te houden of te vergroten. Reden voor de VVD om in het coalitieakkoord camerabewaking op te laten nemen. Het aantal politiemensen zal vermoedelijk zelfs nog iets afnemen, zeer tegen de zin van de VVD in. Dit is dus een extra reden om het 'werken aan veiligheid' efficiënter te maken.

[In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt VVD aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren: info@vvdrenkum.nl

Label:

Raadspraat