• Een collage gemaakt door GroenLinks die toont hoe fraai het Renkums groen is.

    GroenLinks

Raadspraat: 'Verbinding of barrières in de natuur'

RENKUM Het grote geluk van Renkum is de ligging in het groen. Onze gemeente is rijk aan groene dorpen en mooie landschappen, met een voor Nederland uniek verbindend element: de steile stuwwal langs de Nederrijn met prachtige uitzichten. Wie geniet er niet van al dit moois?

GROENE VRIJWILLIGERS Ons Renkumse landschap is geen vanzelfsprekendheid. Het is van belang dat we het beschermen en koesteren. Dat is een gedeelde opdracht voor de gemeente, de provincie, het Rijk en de inwoners.

Er zijn in onze gemeente honderden vrijwilligers actief. Ze steken de handen uit de mouwen voor klussen zoals zwerfafval opruimen en Japanse Duizendknoop bestrijden.

Inwoners stellen ook hun kennis beschikbaar. Bijvoorbeeld in visies op gebieden, zoals Landgoederen op de Helling en de onlangs gepresenteerde startvisie op.

Het stroomgebied van de Slijpbeek. Klompenpaden, beken en parken: allemaal zijn ze er dankzij de inzet van inwoners. Op landgoed De Kamp begint dit voorjaar weer een nieuwe Beekwerkgroep. "Groene vrijwilligers zijn onmisbaar", vindt GroenLinks-fractievoorzitter Charlotte de Roo. "Maar ze kunnen niet de taak overnemen van de overheden: zorgen voor goed beleid en duidelijke prioriteiten."

VERBINDING Renkum is rijk aan natuurgebieden. Willen we daar goed voor zorgen, dan moeten we blijven werken aan biodiversiteit en ecologische verbindingen. GroenLinks wil een bredere aansluiting van de Heelsumse Beek op de Nederrijn. De beek stroomt nu door een smalle duiker in de Jufferswaard, waar veel vissen en andere waterdieren niet doorheen kunnen. Een barrière tussen twee stukken natuur. Er is nog een andere verbinding nodig: tussen het Renkums Beekdal en de uiterwaarden van de Rijn. De N225 is voor dieren nu nog een onneembare barrière. Met een wildwissel of faunapassage wordt het leefgebied van veel dieren enorm uitgebreid. Dat betekent versterking van de natuur in allebei de gebieden. GroenLinks wil meer actie zien van het provinciale bestuur voor beheer en ontwikkeling van natuur en landschap. Het Gelders Natuurnetwerk wordt maar voor de helft uitgevoerd en dat is onvoldoende.

INSPIRATIE Ons bijzondere landschap was voor kunstschilders in vroeger eeuwen al een inspiratiebron. Ook nu is er een levendige kunstenaarsgemeenschap die de verbinding zoekt met onze groene leefomgeving. Eerder leidde dat tot festival Gelders Arcadië, een kruisbestuiving tussen cultuurhistorie en het landschap op de Veluwezoom. GroenLinks vroeg in een motie om deze succesvolle samenwerking met de provincie en vier andere gemeenten voort te zetten. Met succes. In 2019 en 2020 kunnen inwoners weer genieten van theater en beeldende kunst in Gelders Arcadië op het LandGOEDfestival. GroenLinks blijft zich inzetten voor verbindingen tussen geschiedenis, kunst en natuur en verbindingen tussen natuurgebieden. Samen met inwoners, het Rijk en de provincie. Want onze dorpen midden in de natuur, dat is groen geluk.

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt GroenLinks Renkum aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren? Wilt u uw ervaringen of ideeën delen? Mail dan naar: renkum@groenlinks.nl.

Label:

Raadspraat