• PvdA-Renkum: 'Nu niet investeren betekent verder kwaliteitsverlies waardoor er in de toekomst nog meer geld nodig is voor een verbetering van de sportparken.'

    PvdA renkum

Raadspraat: 'Verbeter kwaliteit sportpark'

OOSTERBEEK De gemeenteraad heeft zich onlangs opnieuw gebogen over het grootste hoofdpijndossier van de afgelopen jaren: het beheer en onderhoud van de sportparken.

Op de agenda stond het voorstel een bedrag van 389.320 euro beschikbaar te stellen voor investeringen in de sportparken de Bilderberg en Wilhelmina. Al bijna tien jaar komt dit dossier regelmatig terug in de raad. De raad heeft eerder uitgesproken dat de sportparken ‘in verbondenheid losgelaten moeten worden’. De voetbalverenigingen willen meedenken over dit ‘loslaten’(lees: de overdracht van het beheer en onderhoud van de sportparken onder redelijke voorwaarden). Dat ‘meedenken’ over de overdracht is begin 2018 jammer genoeg gestopt. De kwaliteit van de sportparken was een van de breekpunten. Volgens de verenigingen is die kwaliteit onvoldoende o.a. omdat in het kader van de bezuinigingen de afgelopen jaren minimaal is geïnvesteerd in de voorzieningen op de gemeentelijke sportparken. De huidige coalitiepartijen hebben afgesproken om samen met de verenigingen te bekijken of het overdragen van beheer en onderhoud haalbaar en wenselijk is.

De PvdA-fractie vindt het voorstel van het college om te investeren in de kwaliteit van de sportparken daarom logisch. Die investeringen zijn namelijk nodig om een redelijk onderhoudsniveau van de sportparken te bereiken. Onze mening werd helaas niet door andere partijen gedeeld: ,,Ja maar”, werd er bij de behandeling van het voorstel opgemerkt, ,,het college is te voorbarig. Het is nog maar de vraag of het beheer en onderhoud van de sportparken aan de verenigingen wordt overgedragen. We zijn pas net gestart met het opstellen van een lokaal sportakkoord.”

Dat klopt, maar je hoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat het beheer en onderhoud van de sportparken ofwel bij de gemeente blijft ofwel naar de verenigingen gaat. En in beide gevallen zal er in de kwaliteit van de sportparken geïnvesteerd moeten worden. En je hoeft geen deskundige te zijn om te bedenken dat het uitstellen van de investeringen leidt tot een verder kwaliteitsverlies waardoor er in de toekomst nog meer geld nodig is voor een verbetering van de kwaliteit. Niet investeren is volgens onze fractie ‘penny wise en pound foolish’. Dat geldt ook voor de suggestie die werd gedaan om de investeringen uit te stellen omdat de gemeente moeite heeft om financieel rond te komen. Volgens de voorstanders van uitstel zal het lastiger worden om de meerjarenbegroting sluitend te maken als we nu in de sportparken investeren. We moeten daarom ‘de hand op de knip houden’.

Tja, het sluitend maken van de meerjarenbegroting is inderdaad een grote uitdaging. De zorg over de financiën delen we met andere fracties. Maar dat een investering ín de sportparken het lastiger maakt om uit de financiële problemen te komen, gaat er bij ons niet in. Het omgekeerde zou wel eens het geval kunnen zijn, een deel van het investeringsbedrag wordt besteed aan arbeidsbesparende investeringen. Zonder deze investering zal er extra personeel moeten worden aangetrokken.

Onze fractie stemde voor het voorstel (samen met de fracties van Gemeentebelangen en de PRD). Wel met een kleine aanpassing. In het investeringsbedrag is een bedrag opgenomen voor LED-ombouw en Ledverlichting. Het niet uitvoeren van dit onderdeel van het plan verlaagt de kosten. Om die reden hebben we een amendement ingediend om voorlopig af te zien van de Led-ombouw. We hebben het helaas niet gered. De meerderheid van de raad besliste anders. Geen investeringen in de sportparken!

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt de PvdA Renkum aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren: pvdarenkum@ziggo.nl. Telefoon Ombudsteam: 06-44915026.

Label:

Raadspraat