• In 1980 is Fedde Makkinga in de gemeente Renkum komen wonen. Hij is fractievolger van D66 Renkum.

    Martin Kohrman

Raadspraat: 'Toegankelijkheid is belangrijk'

RENKUM In 1980 is Fedde Makkinga in de gemeente Renkum komen wonen. Hij is fractievolger van D66 Renkum.

,,Eerst in Wolfheze, waar mijn grootvader ooit predikant was in de kerk die nu helaas gesloten is. En om meteen een politiek statement te maken: het zou fijn zijn wanneer daar woningen kunnen komen voor een- of tweepersoonshuishoudens. Dat kan het dorp best gebruiken. In de tijd dat ik daar woonde was er nog volop bedrijvigheid. In Wolfheze heeft het actieve Dorpsplatform de afgelopen jaren veel bereikt en staat nog steeds garant voor nieuwe ideeën en initiatieven. De traverse die bedacht was om het perron toegankelijk te maken heeft het bijvoorbeeld mede dan zij hun inbreng niet gehaald."

,,Daarna heb ik anderhalf jaar in Renkum gewoond om in 1983 naar Oosterbeek te verhuizen. Voor mijn werk reisde ik dagelijks naar Santpoort en Amsterdam. En dan is thuiskomen in de bos- en lommerrijke gemeente Renkum een hele verademing. Je realiseert je dat dan pas hoe mooi het hier is."

HANDICAP ,,Sinds 12 jaar ben ik me door mijn handicap ook in onze gemeente actief gaan bezighouden met het sociaal domein en thema toegankelijkheid. Een handicap discrimineert niet naar inkomen, geslacht, geloof of politieke voorkeur. Het kan iedereen overkomen. Jong of oud. Links of rechts. Toch is een onderwerp als toegankelijkheid niet eenvoudig op de politieke kaart te zetten. Het scoort niet. Gelukkig werd in juli 2016 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht. Nederland nam als een van de laatste landen het verdrag over."

,,Gemeenten moesten nu door het verdrag met toegankelijkheid aan de slag. Voor mij reden me aan te sluiten bij een politieke partij. Voor mij D66 Renkum, want: sociaal waar het moet, liberaal waar het kan. Dat is belangrijk omdat voor mensen met een beperking vaak voor hen wordt gedacht en gehandeld. Terwijl ze dat heel goed zelf kunnen. Betrek ze bij beslissingen over passende oplossingen voor obstakels in de openbare ruimtes."

IDEAAL ,,Ik ben fractievolger, omdat ik wil leren hoe politiek bedreven wordt. Maar wel met een ideaal, namelijk: de positie van mensen met een beperking onder de aandacht krijgen en houden. De fractie van D66 Renkum is al actief bezig met dit onderwerp. Daarbij gaat het over onderwerpen als de fysieke toegankelijkheid en toegankelijke informatie, zelfstandig wonen, persoonlijke mobiliteit, onderwijs, werkgelegenheid en vrije tijd. Er is in onze hele gemeente best nog veel te doen op dit vlak. ,,Voorbeelden zijn: winkels die niet toegankelijk zijn, informatie op website moeilijk leesbaar of niet begrijpelijk en een sociaal loket dat niet rolstoelvriendelijk toegankelijk is.

De toegankelijkheid van het perron in Wolfheze heeft zelfs het landelijke nieuws gehaald. De vernieuwde Weverstraat waar de reclameborden van neringdoenden de stoep blokkeren. Het Renkums Veer waar de hellingbaan te stijl is. En haal maar eens een patatje in Renkum in een rolstoel. En leerlingen die niet naar school kunnen. Je ziet het pas als je het door hebt."

Hij vervolgt: ,,Niet alles wordt bewust fout gedaan, maar er is vaak niet nagedacht over toegankelijkheid. Omdat het onbekend of misschien zelfs eng is. Gelukkig zijn er ook vele goede voorbeelden en aardige behulpzame mensen. En iedereen kan beginnen met kleine, zelfs goedkope, dingen. Een eenvoudige drempelhulp is niet duur.

Ik vind het goed dat de discussie breder wordt getrokken en ben dan ook blij dat de raadsbrede motie 'Algehele Sociale Acceptatie en Gelijke Behandeling' is aangenomen in de raad in januari. Want waarom moet ik buiten staan of niet mee kunnen doen als een winkel of evenement niet toegankelijkheid is. Ik ben ook 'maar' een mens en wil werken aan de toekomst."

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt D66 Renkum aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren? Mail dan naar: infod66renkum@gmail.com. Peter Kraak is te bereiken via: kraakd66renkum@hotmail.com

Label:

Raadspraat