• De VVD Renkum maakt zich zorgen: Is schraalhans meester in de Renkumse keuken? De fractie meent dat de Rijksvergoedingen ver achter blijven.

    VVD Renkum

Raadspraat: 'Te weinig Rijksvergoeding'

RENKUM Er zijn steeds meer berichten over de financiële gesteldheid van onze gemeente. In onze vorige Raadspraat heeft de VVD daar nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Maar ook nu staat de Raad geregeld voor besluiten, waar groot geld mee gemoeid is. Wat moet je dan doen? Alles stil zetten tot betere tijden kan niet altijd. In de laatste raadsvergadering kwamen daar twee voorbeelden van langs.

SPOORTUNNEL WOLFHEZE Al sinds 1993 wordt er geworsteld met de veiligheid van de overweg in Wolfheze: Steeds weer waren er redenen waarom het niet lukte. Met de sterke toename van het treinverkeer moet er nu echt iets gebeuren. Volgens ProRail gaan we naar 26 tot 28 treinen per uur en dan is de overweg meer dicht dan open. Daarom stelt het College voor om aan te haken bij een programma van het Rijk, waaruit overwegen verbeterd worden. Met provincie, ProRail en Rijk wordt gewerkt aan een ondertunneling. Een project van enige tientallen miljoenen.

De Raad, inclusief de VVD onderschrijft dit plan. Maar wij hebben bezwaren tegen de verdeelsleutel. Het Rijk zal de helft van de sobere basisvariant bijdragen. De andere helft komt bij de provincie en de gemeente. Deze zijn ook verantwoordelijk voor het aanbestedingsrisico en de extra wensen. En juist dat aanbestedingsrisico is, met de sterk oplopende bouwkosten, veel te groot voor ons. Maar de VVD zet ook vraagtekens bij de verdeelsleutel met het Rijk. In Driebergen heeft het Rijk bij dezelfde spoorlijn 89% bijgedragen. Daarom heeft het College door een motie van de VVD de opdracht gekregen om hier niet zo maar mee in te stemmen en verder te onderhandelen.

SCHOLEN DOORWERTH De basisscholen De Dorendal en Atlas zitten beide in sterk verouderde gebouwen en hebben recht op nieuwe schoolgebouwen. Maar ook hier blijft de Rijksvergoeding ver achter bij de sterk stijgende bouwkosten. Er dreigt een miljoenentekort. Het College vroeg hiervoor een krediet van bijna 8 miljoen euro, zonder zekerheid dat dit toereikend zou zijn, want voordat we aan het bouwen zijn is het op zijn vroegst eind 2020 en de prijzen blijven stijgen…..

Veel te veel onzekerheden op basis van een ideeschets, waarvan vaststaat dat het zo niet zal worden. Er is nog geen architect, dus geen plan, de exacte locatie staat niet vast en voor de beoogde gymzaal is niet nodig. De, op een steenworp afstand gelegen, sporthal aan de Dalweg, die binnenkort wordt gerenoveerd is prima voor de scholen. Ook heeft het nieuwe schoolgebouw in Renkum geleerd dat er toch soberder met gemeenschapsgeld omgegaan kan worden.

Daarom heeft de VVD met hulp van andere partijen het besluit fors aangepast: de gymzaal gaat niet door (een besparing van 1,2 miljoen) en het krediet is in eerste instantie beperkt tot de genormeerde vergoeding. Wel kan het College terugkomen voor een aanvulling. Voorwaarde: een sober en doelmatig plan. Wel één dat voldoet aan alle eisen en regels, ook als het om duurzaamheid gaat.

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt VVD Renkum aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren? Mail dan naar: info@vvdrenkum.nl

Label:

Raadspraat