• CDA Renkum

Raadspraat: 'Stuntpiloterij in het college'

RENKUM Een van de onderwerpen waar het CDA zich de afgelopen maanden actief mee heeft bezig gehouden, is de geplande laagvliegroute van vliegveld Lelystad over het Renkums Beekdal. Als de plannen van de minister doorgaan worden grote delen van Renkum in de toekomst geconfronteerd met een groot aantal vliegtuigen die op circa 2.000 meter hoogte over vliegen met alle bijbehorende nadelige gevolgen.

CDA Renkum vindt dit onacceptabel en stelt zich op het standpunt dat laagvliegen in het algemeen onacceptabel is en in het bijzonder dat de laagvliegroute over het Renkums Beekdal geschrapt moet worden uit de Lelystad-TomTom van de minister. Maar we zijn in dit dossier niet alleen kritisch naar onze minister. Wij zien ook dat ons eigen college van burgemeester en wethouders steken laat vallen in dit dossier. Tijdens de commissievergadering van 12 februari jl. gaf wethouder Maouche van GroenLinks toe dat het college al sinds februari 2018 op de hoogte was van het knikje in de aanvliegroute waardoor deze sinds dat moment over het Renkums Beekdal is komen te liggen.

Voor die tijd lag de route namelijk nog niet over het Renkums Beekdal. Echter door een stevige lobby vanuit de gemeente Ede tijdens de voorbereidingsprocedure is bewerkstelligd dat de vluchtroute juist over Renkum is komen te liggen, zodat de dorpen Bennekom en Ede ontzien kunnen worden. Het CDA heeft daarnaast begrepen dat de provincie – als de plannen dan toch door moeten gaan – deze nieuwe variant steunt. Saillant detail is dat het college ronduit toegeeft dat men een aantal malen verhinderd was om vergaderingen over dit onderwerp bij te wonen en zich daarbij juist door de gemeente Ede heeft laten vertegenwoordigen.

De gevolgen voor onze inwoners zijn desastreus. Het CDA vindt dat de belangen van onze inwoners beter vertegenwoordigd hadden moeten worden door dit college. Het college leunt te veel en te gemakkelijk op de "steun" van de provincie, de regio en buurgemeenten in dit dossier terwijl de belangen soms tegengesteld zijn. Wij hebben er op dan ook op aangedrongen dat de belangen van de inwoners van onze gemeente scherper en specifieker bij de minister onder de aandacht moeten worden gebracht. De wethouder heeft aangegeven dat hij deze lijn wil volgen.

Het past niet bij het CDA om te lang zuur te blijven over zaken die niet goed gaan. Het CDA hoopt dat het college leert van haar fouten in dit dossier en wil samen met de overige raadsfracties naar de toekomst kijken. Het CDA blijft het dossier over vliegveld Lelystad dan ook volgen en zal zich er met behulp van de CDA fracties in provinciale staten en de Tweede Kamer tot het uiterste toe inspannen om de laagvliegroute over Renkum te schrappen.

Daarnaast roepen wij u op om uw eigen zienswijze aan de minister kenbaar te maken. Dit kan tot en met 21 februari a.s. via www.zienswijzelelystadairport.nl. Het CDA vindt dat de beste oplossingen voor problemen uit de samenleving zelf komen. Daarom, horen wij graag wat jou beweegt. Wil je met ons kennis maken of meedenken over bijvoorbeeld de laagvliegroute? Neem dan contact op via de CDA-hotline op de facebookpagina van CDA Renkum.

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt CDA Renkum aan het woord. Wie contact wil met het CDA kan mailen naar pietervanlent@cdarenkum.nl.

Label:

Raadspraat