• D.H.H. van Ee

Raadspraat: 'PvdA is er voor de inwoners'

OOSTERBEEK ,,Van inwoners hoor ik dat raadsleden te veel tijd in de raadszaal doorbrengen. Wij proberen dat te voorkomen", zegt Tom Erkens, fractievoorzitter van de PvdA. ,,Natuurlijk is het werk in de raadszaal belangrijk. Daar discussieer je met het college en de andere partijen en worden de besluiten genomen. Maar om een goed beeld te krijgen van wat er bij de inwoners leeft om zo een goede afweging te maken, moet je weg uit het gemeentehuis. Dat doen we ook. We zoeken mensen op. Zo zijn we op 8 december in Renkum in Doelum en de omliggende wijken. We willen weten wat daar leeft. Vooral om te horen hoe wordt aangekeken tegen de grote bezuinigingen die ons de komende tijd te wachten staan."

Rita Weeda vult aan: ,,Een raadslid moet betrokken zijn bij wat leeft in de samenleving en goed op de hoogte zijn van maatschappelijke ontwikkelingen. Je moet een breed netwerk hebben om mensen aan je te binden. Voordat ik raadslid werd was ik vrijwilliger in het Huis van Renkum. Daar merkte ik in de praktijk wat er in de zorg beter moet: veel kwetsbare mensen en zeker ouderen staan nog in de kou. Ze hebben recht op meer en vooral ook op meer persoonlijke aandacht. Dat moet de komende jaren gebeuren. Het is één van de hoofdpunten in het coalitieakkoord."

Ellen de Vries, steunfractielid en voorzitter van het Ombudsteam: ,,Tijdens onze wijkbezoeken maar ook via de telefoon krijgen we te maken met individuele problemen of problemen in de wijk en ook met knelpunten in de contacten met de gemeente of een andere instantie. We proberen mensen die vastlopen de weg te wijzen. Onze lijntjes naar de gemeente zijn kort. Daardoor hebben we de afgelopen jaren flink wat mensen kunnen helpen." Richard van Oosterwijk, steunfractielid, heeft zijn netwerk vooral in Doorwerth en Heveadorp.

Hij merkt dagelijks hoe belangrijk het is om oog te hebben voor wat er in de dorpen leeft: ,,Gelukkig gaat het met veel mensen in de gemeente goed. Maar er zijn ook mensen die achterop raken. Is voor hen zorg wel toegankelijk? Zijn sport en cultuur voor iedereen betaalbaar? Is het voor iedereen duidelijk wat je van de gemeente mag verwachten én waarvoor je zelf verantwoordelijk bent?"

Luuk Bosscha uit Renkum, ook steunfractielid, merkt dat het 'gemeentehuis' niet altijd een goed beeld heeft van de wensen en behoeften van de inwoners: ,,Er wordt te vaak vanuit het gemeentehuis gedacht en geregeld, terwijl veel mensen juist een meer persoonlijke benadering nodig hebben. Daarvoor moet je naar de mensen toe gaan, zodat je ziet waarvoor zorg en hulp noodzakelijk is."

Ysbrand de Haan, voorzitter van de afdeling, is iedere keer weer verrast over wat hij de kracht van de dorpen noemt: ,,Er wordt zo veel door mensen zelf gedaan. Daar zijn ze in het gemeentehuis niet altijd van op de hoogte. Het is zo belangrijk dat die mensen herkend en erkend worden. En dat hoeft echt niet altijd een financiële ondersteuning te zijn. Wij geven deze op kleine schaal dankzij een nalatenschap van Gerrit Pelt (van de LOV in Oosterbeek). Zo kan een koor flink uitpakken met een 'grote' uitvoering en 'Doorwerth beleeft' ieder jaar kinderen laten griezelen tijdens Halloween in Doorwerth."

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren: pvdarenkum@ziggo.nl

Label:

Raadspraat