• CDA Renkum

Raadspraat: 'Politiek is zeker geen doel op zich'

RENKUM CDA Renkum wil dat de democratie en de overheid zo dicht mogelijk bij burger staat. Dit betekent dat wat lokaal of regionaal geregeld kan worden niet zomaar van bovenaf opgelegd moet worden. Om die reden willen wij midden in de samenleving staan om vanuit die positie de verbinding aan te gaan met mensen en hun vraagstukken. Politiek is voor het CDA zeker geen doel op zich. Het CDA is no-nonsense, stelt geen vragen om het stellen van de vraag maar gaat altijd voor de oplossing. Daarbij zoeken wij vanuit een constructieve houding steeds de verbinding met onze collega-fracties in de raad.

De leefbaarheid in onze dorpen is een onderwerp dat continue onze bijzondere aandacht heeft. Een goed voorbeeld hiervan is de aanpak van de overlast die papierfabriek Renkum sinds twee jaar op grote delen van de dorpen Renkum en Heelsum veroorzaakt. Begin 2018 hebben wij de zogenaamde CDA Snuffelapp gelanceerd waarin omwonenden hun overlast kunnen melden. Ruim 10 maanden later staat de teller van het aantal klachten in deze app op ruim 1.000 klachten over stank, geluid en trillingen. Wij vinden dit onacceptabel en zijn hierover met voor- en tegenstanders van de fabriek het gesprek aangegaan. Door de problematiek op deze manier inzichtelijk te maken, zijn wij samen met de andere fracties in de raad er in geslaagd om dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Wij beseffen dat de aanpak complex is, maar het CDA zal zich sterk blijven maken voor een oplossing.

Een ander onderwerp dat het CDA zorgen baart, is de gemeentelijke organisatie. Het CDA is voor een goede dienstverlening aan inwoners en bedrijven door een efficiënte dienstverlening. Daarvoor zijn wat ons betreft twee zaken van belang: het huishoudboekje en de gemeentelijke organisatie, die moeten op orde zijn. Helaas hebben wij tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling moeten constateren dat dit in Renkum nog steeds niet het geval is. Elk jaar weer worden er tonnen aan extra geld in de gemeentelijke organisatie gepompt die weglekken ten koste van de dienstverlening. Het kan niet zo zijn dat de leefbaarheid van kernen als Wolfheze, Doorwerth en Renkum onder druk staat terwijl elders geld verbrand wordt. Dit moet anders!

Gelukkig zijn er ook zaken die goed gaan in Renkum. Wij zien dat het college actief inzet om de bouw van nieuwe duurzame woningen in Renkum mogelijk te maken. Wat het CDA betreft, zal daarbij vooral het accent moeten liggen op woningen voor starters en jonge gezinnen. Deze groepen hebben tot nog toe onvoldoende mogelijkheden om zich in Renkum te vestigen maar hebben wel een belangrijke plek en functie in onze gemeenschap. Ook is het goed dat de gaten in onze wegen worden aangepakt.

Het CDA vindt dat de beste oplossingen voor problemen uit de samenleving zelf komen. Graag horen wij daarom wat jou beweegt. Wij maken graag met jou kennis en gaan graag het gesprek met je aan over onderwerpen die jou raken. Want alleen ga je sneller, maar samen komen we nog steeds verder!

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren: pietervanlent@cdarenkum.nl

Label:

Raadspraat