• Het CDA ontving deze ansichtkaart van een bewoner die reeds verhuisd is.

    CDARenkum

Raadspraat: 'Nog steeds geen plan'

RENKUM Het klinkt als de titel van een spannend jongensboek. Helaas is de werkelijkheid geen jongensboek maar gewoon de harde realiteit in onze Renkumse gemeenteraad wanneer het gaat om de stappen die de wethouder zet om de overlast van Parenco terug te dringen.

In september 2018 heeft de gehele Renkumse gemeenteraad ten overstaan van een met getergde omwonenden afgeladen raadszaal een motie over dit onderwerp aangenomen. Kort gezegd kwam die motie er op neer dat het college de opdracht van de raad kreeg om met een stappenplan te komen om de overlast te doen stoppen. Inmiddels zijn we bijna 9 maanden verder, rijst de stapel met de klachten over stank, lawaai en trillingen de pan uit en ligt er nog steeds geen stappenplan. Ondanks de vele vragen die het CDA en andere fracties sinds het indienen van de motie hebben gesteld, blijft de aanpak van het college vaag en onduidelijk.

De wethouder heeft tot de afgelopen commissievergadering steeds geschermd door te stellen dat hij samen met de provincie, de omgevingsdienst en Parenco keihard werkt aan het gevraagde stappenplan en dat de raad geduld moest hebben. Op een zeker moment gaf hij zelfs aan dat het stappenplan in concept beschikbaar was maar dat het een lijvig en technisch rapport was waarvan nog een soort managementsamenvatting voor de raad moest worden gemaakt. Groot was dan ook de teleurstelling toen de wethouder in de commissievergadering van mei meldde dat het stappenplan er inderdaad was maar dat het niet aan de gemeenteraad ter beschikking werd gesteld omdat de provincie de stappen als geheim en vertrouwelijk bestempelde.

Als pleister op de wonden gaf de wethouder terloops aan dat hij nu in allerijl zelf de pen ter hand heeft genomen en alsnog met een soort van stappenplan komt. Van dit gemeentelijk stappenplan is het overigens maar zeer de vraag welke waarde dit heeft omdat tot nog toe door dezelfde wethouder altijd werd gepropageerd dat een samenwerking met in ieder geval de provincie op dit dossier onontbeerlijk was. Kortom het CDA voelt zich op dit dossier niet serieus genomen door de wethouder. Want, wat heb je aan een stappenplan als het geheim is?

En hoe kan de raad haar controlerende taak op dit dossier op een juiste wijze invullen als we niet weten welke stappen er gezet worden. Dat de overlast van Parenco ondertussen over het dorp Renkum een negatieve schaduw werpt, is buiten op pijnlijke wijze zichtbaar aan de hand van de vele 'Te Koop' borden in de directe omgeving van de fabriek. Ook ontving het CDA een ansichtkaart met de alleszeggende tekst: ,,Bedankt voor uw inzet voor schonere lucht in Renkum. Vooral het tegengaan van de uitstoot van Parenco zal veel goed doen. Voor ons is het inmiddels te laat, wij zijn verhuisd". Het CDA heeft begrip dat de problematiek complex is en dat oplossingen tijd kosten, maar we worden niet graag aan het lijntje gehouden. Het wordt tijd dat het college echte stappen gaat zetten. Het CDA zal zich blijven inspannen om in dit dossier samen met alle betrokkenen wel de juiste stappen te zetten.

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt CDA Renkum aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren? Wie contact wil opnemen met het CDA kan mailen naar pietervanlent@cdarenkum.nl

Label:

Raadspraat