• Fotostudio Misabelle

Raadspraat: 'Maatjesproject als vangnet'

RENKUM Na drie jaar tijdelijke opvang van statushouders in Wolfheze breekt een nieuwe periode aan. De rijksopgave aan onze gemeente Renkum om aan zo'n 250 mensen in korte tijd een onderkomen te bieden is gelukt. De Partij Renkumse Dorpen vroeg zich af hoe het met hen gaat?

Volgens onze contacten gaat het de meesten relatief goed, maar er is ook veel gemis en onbegrip. De nieuwe cultuur en taal heb je niet in anderhalf jaar in je broekzak en leren is gewoon lastig als je geen twintig meer bent. De wil is er bij de meesten wel, maar er zijn vele redenen waarom mensen toch nog niet echt ingeburgerd zijn, een plekje in de maatschappij hebben gevonden en normaal aan het werk kunnen of een opleiding volgen die bij hen past.

Vluchtelingenwerk begeleidt de mensen de eerste anderhalf jaar en daarna moeten ze op eigen benen staan. Lukt dat niet dan zijn ze aangewezen op de gemeente. De netwerkorganisatie Renkum voor Elkaar heeft de opdracht van de gemeente het sociaal werk uit te voeren, maar de weg wordt lang niet altijd gevonden en de mogelijkheden zijn beperkt. De participatiecoach van de gemeente begeleidt naar werk en stageplaatsen. Vooral de gewone dingen in het leven blijven lastig. In de praktijk blijkt dat velen in een gat vallen.

De PRD pleit voor een maatjesproject als vangnet. Een maatje zet zich in om de statushouder bij te staan in de normale dingen van het leven. Iemand die een tijdje coachend meeloopt en desnoods samen dingen regelt. Een maatje weet globaal waar in Renkum aangeklopt kan worden voor hulp en weet door te verwijzen als professionele hulp nodig is. We vinden het belangrijk dat een maatje specifiek getraind wordt om goed op de hoogte te zijn van de problemen die zij tegen kunnen komen en hoe hierop in te spelen.

Een mooi idee is ook de workshop die NT2docent en theatermaker Timo van de Heuvel aanbiedt. Hij schrijft: ,,Voor veel nieuwkomers blijft deelname aan de samenleving onzeker. Een buddy kan hierbij van onschatbare waarde zijn. Samen ontdekken tegen welke hobbels je aanloopt en samen werken om deze te overwinnen. Bijvoorbeeld door praktijksituaties te bespreken, te oefenen en te evalueren in uitdagende interactieve workshops met diverse spelvormen."

Een maatjesproject is overigens niet alleen zinvol voor statushouders, maar zou ook een goed middel zijn om bijvoorbeeld eenzaamheid te bestrijden, mensen met chronische ziektes te helpen, of alleenstaande ouders bij te staan.

Om maatjes te koppelen zou een maatjes-café kunnen worden opgezet, voor ontmoeting, toerusting en inspiratie. We zien nu dat de Taalcafés minder bezoekers trekken, de nieuwigheid is er af. We willen een Maatjes-café starten om samen te ontdekken hoe je verder of beter kunt functioneren, ook in de samenleving. Dat kan vaak pas als je samen optrekt. De Partij Renkumse Dorpen werkt aan verbetering van de leefkwaliteit voor iedere inwoner in onze gemeente.

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt VVD aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren: info@partijrenkumsedorpen.nl 

Label:

Raadspraat