• Liselot Jansen maakt zich namens GroenLinks sterk voor goed, duurzaam en betaalbaar doelgroepenvervoer.

    GroenLinks

Raadspraat: 'Iedereen hoort erbij'

RENKUM Mensen moeten steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen van de regering. Wie ouder is en moeilijk loopt, kan misschien de bushalte niet meer bereiken. Ook fietsen of zelf auto rijden lukt dan niet meer. Als iemand nergens meer heen kan zonder hulp, wordt het risico op eenzaamheid groter. Ook mensen met een lichte beperking of chronische ziekte wonen steeds vaker zelfstandig, maar kunnen niet altijd zelfstandig reizen.

In onze samenleving hoort iedereen erbij, vindt GroenLinks. Kunnen gaan en staan waar je wil, geeft een gevoel van vrijheid en de mogelijkheid om in contact te komen met anderen. Belangrijke voorwaarden voor een gelukkig leven. GroenLinks vindt dat de gemeente hier een rol in heeft. Verbondenheid tussen mensen zorgt voor sterke, leefbare dorpen.

Een van de manieren waarop de gemeente mensen ondersteunt, is het vraagafhankelijk vervoer van AVAN, het zogeheten doelgroepenvervoer. Wie niet met eigen of openbaar vervoer kan reizen, kan worden gehaald en gebracht. Bijvoorbeeld naar de markt, het zwembad, de huisarts of familie en vrienden. Het biedt kansen om aan sportieve en culturele activiteiten mee te doen, is dus goed voor de gezondheid en helpt eenzaamheid voorkomen. Vervoer op maat draagt bij aan de zelfredzaamheid en eigen regie van mensen die niet alleen kunnen reizen.

Behalve recreatief vervoer verzorgt AVAN binnen de regio Arnhem-Nijmegen ook structureel vervoer naar dagbesteding en zorglocaties. Renkum werkt hierin samen met 16 andere gemeentes. De kosten voor dit vervoer stijgen, in een tijd waarin de gemeente Renkum juist minder te besteden heeft.

Liselot Jansen maakt zich namens GroenLinks sterk voor goed, duurzaam en betaalbaar doelgroepenvervoer. Ze pleit onder meer voor efficiëntere planning van ritten, waardoor mensen minder lang hoeven wachten, er minder ‘lege’ kilometers gemaakt worden en dus duurzamer gereden wordt.

Liselot Jansen is sinds 2018 als commissielid bezig met dit onderwerp en veel andere zaken in het sociaal domein. Deze maand wordt ze geïnstalleerd als raadslid. Haar overtuiging is dat als we vertrouwen hebben in elkaar, dit het beste in mensen naar boven brengt en ruimte schept voor verbinding in onze dorpen. Er ontstaan bijzondere initiatieven en samenwerkingen uit de energie die er is in de dorpen van onze gemeente.

Maar eigen kracht heeft ook grenzen. Wie een beroep wil doen op ondersteuning van de gemeente, moet mogelijkheden krijgen. Onze taak als gemeenteraad is om te zorgen dat we, ondanks grote financiële uitdagingen, in staat blijven om die mogelijkheden te bieden. De fractie van GroenLinks zet zich hiervoor in. Een gezonde financiële huishouding vraagt keuzes. Onze keuzes zijn erop gericht om de meest kwetsbaren te blijven ondersteunen, zodat iedereen de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft. En tegelijk aan onze inwoners de ruimte en het vertrouwen geven, zodat eigen initiatieven kunnen bloeien. En de verbondenheid in onze zes mooie dorpen versterkt wordt.

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt D66 Renkum aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren? Kijk dan op renkum.groenlinks.nl.

Label:

Raadspraat