Raadspraat: 'Huurders in de knel'

RENKUM We moeten samen zorgen voor de verduurzaming van huurwoningen, vindt GroenLinks. We hebben met elkaar de grote opgave om klimaatverandering te stoppen. De hoogste energierekening hoort niet terecht te komen bij de mensen met de kleinste beurs.

Steeds meer huiseigenaren pakken samen met hun buurt de verduurzaming van hun huis aan. Muren, daken en vloeren worden geïsoleerd, ramen krijgen driedubbel glas en er komen zonnepanelen om zelf stroom op te wekken. Dat levert comfort op en een lage energierekening. Het is wel een klus, uitzoeken wat jouw huis nodig heeft en welk bedrijf dat goed en betaalbaar kan doen. Daarom is het zo fijn om dat samen op te pakken, met de hele buurt en met ondersteuning van een professional. Je leert van elkaar en staat er niet alleen voor. Er zijn al diverse buurten en wijken die samen de handschoen opgepakt hebben. Via klimaatgesprekken.nl kan iedereen zich aanmelden om aan een serie workshops mee te doen.

Hoe anders is dat voor huurders. De ijsbloemen staan op de slaapkamerramen, de gasrekening blijft maar stijgen en er is weinig dat je kan doen. Want een huurhuis is niet van jezelf en je mag er niet zomaar dingen aan veranderen. Verduurzaming van huurwoningen is dan ook in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de verhuurder.

Woningcorporatie Vivare heeft dit najaar laten weten dat de prestatieafspraken op het gebied van duurzaamheid vertraging oplopen. Er zijn nog veel woningen in de gemeente die verbeterd moeten worden.

Raadsleden Marlies de Groot en Sophie Engelsma houden zich met wonen en klimaat bezig. Zij gingen de dorpen in om te praten met bewoners van huurhuizen waar nog veel winst te behalen is.

,,Wij willen graag verduurzamen, maar kunnen dat niet. Vraag je de woningcorporatie Vivare om het enkel glas te vervangen door dubbel glas, dan gaat de huur omhoog en komen we niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. Dan kunnen we de huur niet meer betalen," vertellen mensen uit Doorwerth. Zij willen graag, maar kunnen niet. Dat geldt voor meer mensen.

Woningcorporatie Vivare heeft laten weten dat er o.a. door de huurdersheffing die het Rijk heeft opgelegd te weinig geld beschikbaar is om het gestelde doel te halen: in 2020 gemiddeld energielabel B voor alle huurwoningen in Renkum. In de prestatieafspraken voor 2019 staan maar weinig concrete doelen. Daarom is het extra nodig om als gemeente niet terug te leunen, maar de krachten te bundelen. Er zit veel kennis bij onze inwoners en veel mensen hebben de wil om zelf iets te doen. Begin 2019 organiseert de gemeente in verschillende dorpen een klimaattop om die kracht van inwoners te gebruiken. Als we bereid zijn creatief te denken, zijn er altijd oplossingen.

GroenLinks zoekt kansen om de verduurzaming van huurwoningen anders aan te pakken. Samen. Vivare, gemeente, provincie en huurders.

In het nieuwe jaar zullen Marlies de Groot en Sophie Engelsma zich hier namens GroenLinks voor in blijven zetten.

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt GroenLinks Renkum aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren? Wilt u uw ervaringen of ideeën delen? Mail dan naar: renkum@groenlinks.nl.

Label:

Raadspraat