• Pieter van Lent en Jan Wessels (links) van het CDA Renkum: 'We moeten bij deze miljoenenjacht de handen aan het roer houden.'

    CDA Renkum

Raadspraat: 'Handen aan het roer'

RENKUM De financiële positie van de gemeente Renkum is verre van rooskleurig en laat zich het beste vergelijken met de bekende tekst van Loesje: "Aan het eind van mijn geld, houd ik altijd een stuk maand over". Kort gezegd, is de opgave waar Renkum voor staat 5 miljoen euro structureel te bezuinigen.

In de perspectiefnota die in juni in de raad behandeld wordt, zal het college daarom een begin maken met het inzichtelijk maken van de financiële tekorten. Wetende dat het wensenlijstje van dit college lang is en de achterstanden in bijvoorbeeld het wegenonderhoud steeds verder oplopen, zullen er heldere keuzes gemaakt moeten worden.

Keuzes die hard nodig zijn om aan het doemscenario van een strenge bewindvoering door de provincie Gelderland te ontsnappen. Het CDA is daarom des temeer verbaasd over het feit dat het college onder dit gesternte keer op keer probeert om zonder actuele visie toch een behoorlijke greep in onze gemeentelijke portemonnee te doen. Een voorbeeld hiervan is het plan voor het vernieuwen van de openbare verlichting zoals dit recent aan de raad werd voorgesteld. Zomaar een miljoen uit een lege portemonnee trekken, zonder dat een actuele visie beschikbaar is, is vragen om problemen.

Hetzelfde trucje zagen we onlangs bij het raadsvoorstel voor de investeringen in de sportparken in Heelsum en Oosterbeek. Het CDA kon om die reden daarom niet instemmen met beide voorstellen. Laat het voor u duidelijk zijn: ook het CDA houdt van mooie en nieuwe lantaarnpalen en ook zijn wij voor goede sportaccommodaties voor onze inwoners, er moet echter wel geld over blijven om het licht ook daadwerkelijk te laten branden of het gras te kunnen maaien. Kortom het CDA is voor investeren in onze gemeente maar goed rentmeesterschap met de handen aan het roer is meer dan eens belangrijk.

DISCUSSIE Geen fijn verhaal om aan u te vertellen. De vraag is hoe verder? Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes over de wijze van dienstverlening van de gemeente, keuzes in de ambitie van dit college, maar ook ingrijpende keuzes, wanneer je het bijvoorbeeld hebt over de wijze hoe zorg wordt verleend, die de meest kwetsbaren in onze gemeente kunnen raken. Deze keuzes zullen de komende jaren in heel Renkum merkbaar worden. Een discussie die het waard is om op een juiste en integrale manier te voeren.

Op 17 april a.s. worden de eerste ambtelijke voorstellen gepresenteerd. Wij zullen ons als CDA beraden op welke wijze wij deze voorstellen tegemoet zullen treden. Als het aan het CDA ligt, wordt die discussie niet alleen binnen het zaaltje van de raad gevoerd worden, maar voeren wij het gesprek juist in nauw overleg met u, als inwoner en betrokkene. Het CDA vindt dat de beste oplossingen voor problemen uit de samenleving zelf komen. Wil je met ons kennis maken of meedenken over bijvoorbeeld de wijze waarop wij samen de gemeentelijke pinpas kunnen reanimeren? Neem dan contact op via de CDA-hotline op de facebookpagina van CDA Renkum.

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt CDA Renkum aan het woord. Wie contact wil met het CDA kan mailen naar pietervanlent@cdarenkum.nl.

Label:

Raadspraat