• De PRD wil meer mensen, die een vorm van groepswonen nastreven, in de gemeente Renkum helpen.

    PRD

Raadspraat: 'Groepswonen stimuleren'

RENKUM De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet nu onder andere in, dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om doorstroming van ouderen uit eengezinswoningen te bevorderen. Ze komt dit jaar met aanbevelingen. Wij verwachten, dat deze aansluiten op signalen, die uit de Renkumse samenleving komen.

Mensen willen graag in het complex Le Maitrehof te Renkum, een vorm van groepswonen, gehuisvest zijn. Deze wijze van groepswonen is een woonvorm voor zelfredzame en zelfstandige mensen van doorgaans 50 jaar en ouder, die elkaar uitkiezen, om op basis van gelijke rechten en aandacht voor elkaar, in groepsverband te wonen. Tevens willen zij een aantal voorzieningen samen delen met volledig behoud van eigen privacy. Hoe gaan wij meer mensen, die graag een vorm van groepswonen nastreven in onze gemeente helpen? De vraag is volgens ons groter dan het aanbod.

De Don Boscoschool (nu ook de Keijenberg genoemd) verhuist dit jaar naar de Hogenkampseweg. Het zou mooi zijn om op die locatie, vlak bij de winkels, een tweede Le Maitrehof te realiseren. Die zou, verwijzend naar de historie van dat gebied, Don Boscohof of gewoon Don Bosco kunnen heten.

Zodoende geven we ouderen, die behoefte hebben aan ontmoeting en onderling contact met medebewoners meer kwaliteit van leven door op hun woningbehoefte in te spelen. Op die manier overbruggen we ook de stap van alleen wonen en wonen in een zorginstelling als Vilente. Je schept dan mogelijkheden tussen twee uitersten van wonen.

Wanneer ouderen uit onze gemeente een woning achterlaten biedt dat ruimte aan onze jonge mensen: starters en jonge gezinnen. Doorstroming helpt het gebrek aan woonruimte te verkleinen en wat de Partij Renkumse Dorpen betreft hoeft dat niet altijd het bouwen van nieuwe woningen te betekenen.

Hoe dan ook: iedereen wil graag prettig wonen. De gemeente kan niet alles, maar we kunnen wel zoveel mogelijk inspelen op de bestaande behoefte. Dat begint met het erkennen van feiten en de wil om in de eerste plaats te denken aan mensen, die in onze gemeente woonachtig zijn en er graag willen blijven wonen. Het coalitieakkoord zegt woningbouw voor ouderen en voor woon- en leefgroepen belangrijk te vinden. Maar wat heeft men tot nu toe in deze raadsperiode dan gedaan? Dit jaar zal de nieuwe Nota Wonen in de gemeenteraad behandeld worden. Hoewel de woningbouwcorporatie Vivare ons schriftelijk liet weten aan geen tweede Le Maitrehof te denken en raadfracties al gauw zich vragen stellen of er wel voldoende behoefte aan nog zo'n voorziening is, vinden wij als PRD het goed, dat op voorhand aangetoond kan worden, dat daar wel belangstelling voor is.

Daarom zoeken wij voor 24 appartementen geïnteresseerden. Wilt u ook graag in een tweede Le Maitrehof al of niet Don Boscohof of Don Bosco geheten, wonen? Meld het ons via info@partijrenkumsedorpen.nl of aan de PRD Overhoff 15 6871CZ Renkum. Wij houden u op de hoogte!

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt PRD aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren? E-mail: info@partijrenkumsedorpen.nl

Label:

Raadspraat