• Fotostudio Misabelle

Raadspraat: Eigen identiteit van dorpen belangrijk

RENKUM De PRD werkt dorpsgericht en wil rekening houden met de identiteit van iedere woonplaats. Wij proberen inwoners(initiatieven) serieus te nemen en voeren daarom veel gesprekken met organisaties en mensen die ons benaderen. Op o.a. raadsvergaderingen maken we de tot ons gekomen zaken bespreekbaar in de hoop, dat andere partijen mee willen werken aan een oplossing. Soms kan het lang duren om iets voor elkaar te krijgen. In de vorige raadsperiode kwam de PRD met diverse uitgewerkte voorstellen op het gebied van wonen. We kregen toen geen medestanders om iets te doen aan het probleem van woningnood onder de starters. Nu beginnen meer partijen in te zien, dat er aandacht moet komen voor huisvesting van jonge mensen.

We wonen in een mooie gemeente, maar vinden dat in de dorpen meer groene longen moeten komen, die lucht en ruimte geven. We willen niet alles volbouwen. In dat op zich zijn wij tot nu toe de groenste partij binnen onze gemeente. Bouwplannen met een dorpskarakter, goede zichtlijnen en voldoende open plekken staan wij voor. Wij zijn ook een partij van mensen, die graag in kansen denkt en niet in problemen. Als ‘n gemeentelijk gebouw verkocht wordt, dan moeten we voorrang geven aan kopers, die voor de samenleving wat terug willen doen. Zo wil een investeerder een voormalig kloostergebouw in Renkum kopen om daarin dan een papiermuseum onder te brengen. Zo’n kans laat je als overheid toch niet lopen?

Geld is belangrijk, maar geen doel op zich. De gemeente moet geen bank willen zijn maar actief mogelijkheden bekijken, zodat de leefkwaliteit in de dorpen verbeterd kan worden. Wij willen niet dat er jaarlijks tonnen extra uitgegeven worden aan personeelsbeleid ten koste van uitgaven, die door de bevolking gewenst zijn. Zo verdwijnt een subsidiemogelijkheid voor inwonersinitiatieven. Dat is raar, omdat de gemeente zegt initiatieven vanuit de samenleving belangrijk te vinden. Het beschikbare geld zit vaak in verkeerde of overvolle potten dus moet je het geld gaan herverdelen.

VERBINDING Onze partij richt zich ook op zaken, die te maken hebben met het verbinden van mensen. We snappen, dat vooral in Oosterbeek en Wolfheze gesnakt wordt naar een inloopvoorziening, zoals het “Huis van Renkum”. Wij vinden, dat die dorpen daar recht op hebben!

Cultuur, kunst en historie hebben blijvende aandacht nodig. Muziekkorpsen geven fleur aan de dorpen, leiden in enkele gevallen kinderen op, maar hebben enorme kosten aan uniformen en instrumenten. Wij willen een korps jaarlijks 2.500 euro geven voor optredens in de openbare ruimte. Dat geld is in de begroting van Renkum te vinden.

Heb je zin om met ons kennis te maken? Een vrijblijvend gesprek onder het genot van een kop koffie/thee kan ook al leuk zijn. Heb je weinig tijd, maar wel verstand van zaken op een bepaald gebied? De PRD wordt graag gevoed door wat inwoners vinden (info@partijrenkumsedorpen.nl). Wij voelen ons in de eerste plaats volksvertegenwoordiger. Wat kunnen we voor jou doen?

[In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren? Mail naar info@partijrenkumsedorpen.nl.

Label:

Raadspraat