• PRD

Raadspraat: 'Doorstroming woningmarkt nodig'

RENKUM De Partij Renkumse Dorpen krijgt signalen, dat er senioren zijn, die best wel willen verhuizen naar een kleinere woning, maar op belemmeringen stuiten. Te denken valt aan de mogelijke huursprong bij verhuizing, inkomenseisen bij toewijzing van sociale huur, gedoe en kosten van de verhuizing, gehechtheid aan de bestaande situatie of het moeten aanpassen van een kleinere koopwoning.

Er zijn ook ouderen, die soms na jaren woonplezier eigenlijk wel afscheid moeten nemen van een vertrouwde situatie, omdat er gezondheidsklachten zijn, de woning en tuin te groot zijn geworden, etc. Toch blijven ook zij vaak in hun huidige woning zitten.

Wij vinden, dat de gemeente een doorstroming op de lokale woningmarkt moet stimuleren. Op die manier maak je ook woningen vrij voor starters of jonge gezinnen. Neem het gezin Van de Valk (5 personen). Ze wonen, nu er kinderen zijn, in een te kleine koopwoning. Gebrek aan passende koopwoningen dwingt hen, net als veel andere jonge gezinnen, onze gemeente te verlaten. Om een doorstroming meer op gang te krijgen kan ook gedacht worden aan het aanstellen van een Verhuiscoach, die wat ons betreft door de gemeente en 'n corporatie als Vivare betaald zou moeten worden.

De Verhuiscoach moet zich richten op huurders en eigenaars van koopwoningen! In Nieuwegein waar de bevolking vergrijst en de lokale woningmarkt op slot zit adviseert een Verhuiscoach met succes oudere huurders én eigenaren van een koopwoning. Daar werkt die aanpak! Een Verhuiscoach ontzorgt en regelt zaken om een verhuizing soepel te laten verlopen. Hij begeleidt senioren in het gehele proces rondom de nieuwe woonwens, de zoekprocedure en het verhuizen. Wat zo'n project bijzonder maakt is dat meerdere behoeftes van ouderen in kaart kunnen worden gebracht. Blijkt na een intakegesprek, dat de oudere een zorgvraag in plaats van een hulpvraag heeft, dan kan de gemeente daar direct op inspelen. De 60 plusser maakt dan weliswaar geen gebruik van de Verhuiscoach, maar krijgt wel de maatschappelijke ondersteuning die hij nodig heeft.

PRD vindt dat de Verhuiscoach als service gratis inzetbaar moet zijn voor 60 plussers die graag anders willen wonen maar niemand hebben die hen daarbij kan helpen. Je moet woonachtig zijn in de gemeente Renkum en een inkomen hebben van bijvoorbeeld onder de € 50.000 per jaar. Mocht je een grote sociale-huurwoning achterlaten, dan zou je bij een corporatie voorrang moeten kunnen krijgen.

Resumerend: een gemeentelijke Verhuiscoach zoekt ouderen op en stimuleert 60 plussers, die dat op prijs stellen, te gaan wonen in een kleinere woning. Hij regelt het hele proces rondom een verhuizing, zodat alles makkelijk verloopt. Zodoende wordt de oudere geholpen aan vervulling van een woonwens en maken jonge gezinnen en/of starters meer kans op een (andere) koop- of huurwoning. Het gemeentebestuur zou, al was het maar bij wijze van proef, een Verhuiscoach moeten inzetten!

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt PRD aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren? E-mail: info@partijrenkumsedorpen.nl.

Label:

Raadspraat