• GB renkum

Raadspraat: 'Afvalscheiding heeft hoge prijs'

RENKUM In 2017 is de nieuwe afvalinzameling in onze gemeente gestart. Belangrijkste doel: het behalen van een scheidingspercentage van 75% en verlaging van de kosten. Die milieudoelstelling is ruimschoots gehaald, blijkt uit een recente evaluatie. En daar mogen we trots op zijn. Maar de gemeente komt wel voor een keuze te staan: lagere kosten voor de inwoners of een hoog serviceniveau?

Het afvalbeleid is enerzijds ingegeven door de eis van de overheid om in 2020 een afvalscheiding van 75% te bereiken. Anderzijds was een financiële prikkel voor inwoners nodig. En wat blijkt: we hebben van het afval scheiden zo'n beetje een 'sport' gemaakt met uitstekend resultaat. Maar merken we dit ook in onze portemonnee? Voor GB is het belangrijk dat goed scheiden van afval lonend is voor de inwoners, zo is het ook bij de invoering beloofd. Het is teleurstellend dat die belofte niet is ingelost. De kosten zullen de komende jaren juist verder toenemen.

FINANCIËLE RISICO'S Daniëlle van Bentem van GemeenteBelangen: ,,Dit negatieve financiële aspect missen we volledig in de conclusies van de evaluatie. In de begroting van 2019 zijn de werkelijke afvalkosten ook vaag gehouden. Onze inwoners hebben recht op een helder verhaal en niet op onduidelijkheid over de kostenopbouw. Dit 'verstoppen' van financiële risico's door de gemeente is een belangrijke reden dat GemeenteBelangen niet heeft ingestemd met de recente begroting."

Onderzoek laat zien dat de kosten van afval verder stijgen, stelt Van Bentem. ,,Het verbrandingstarief restafval wordt hoger, de verbrandingsbelasting neemt met 100.000 euro toe en de vergoeding voor het aangeboden PMD wordt minder. Gaat de inwoner opdraaien voor al die stijgende kosten; hoe zit het dan met die belofte uit 2017?"

Het college komt met kostenbesparende opties die flink snijden in het serviceniveau. Drie hebben betrekking op het ophaalschema waardoor inwoners langer blijven zitten met het afval. De volgende opties zijn geopperd: de groene GFT kliko van wekelijks naar 2-wekelijks (ook in wintermaanden), de zwarte restafval kliko van 3-wekelijks naar maar 1 keer per maand en PMD afval van wekelijks met oranje zakken naar 3-wekelijks met een extra kliko.

Van Bentem: ,,GemeenteBelangen heeft altijd ingezet op een hoge ophaalfrequentie. De groene bakken gaan bij warm weer in de zomer stinken en op de PMD-zakken komt ongedierte af. Voor veel gezinnen is het een probleem als de zwarte bak met restafval maar één keer in de maand wordt opgehaald."

AFHANKELIJK Het succes van afvalscheiding is dus sterk afhankelijk van de dienstverlening aan inwoners. Van Bentem: ,,Daar hangt een prijskaartje aan, dat snappen wij ook. Een lastige spagaat die de leefbaarheid van onze dorpen én de portemonnee van inwoners treft. We moeten een politieke keuze maken op basis van een realistisch verhaal." GemeenteBelangen neemt het initiatief om alternatieven te onderzoeken die verder gaan dan verhogen van tarieven en verlagen van de dienstverlening. Heeft u ook ideeën hierover? Laat het ons weten via info@gbrenkum.nl.

Label:

Raadspraat