• Jan Koelewijn, raadscommissielid Partij Renkumse Dorpen: 'Belangrijke zaken worden verwaarloosd.'

    PRD

Raadspraat: 'Aandacht voor Doorwerth'

DOORWERTH Doorwerth heeft haar schitterende kasteel, het fraaie landschap de Duno en als enige woonkern uitstekend voortgezet onderwijs in de vorm van het Dorenweerd College. Maar andere belangrijke zaken worden verwaarloosd of kennen een buitengewoon trage ontwikkeling, omdat de gemeente onvoldoende regie voert!

SPORTPARK DE WAAIJENBERG In de loop van 2019 wordt een nieuwe sportnota door de gemeente behandeld. De PRD heeft al eerder opgemerkt, dat we sportpark De Waaijenberg te Doorwerth (tennis, voetbal, mini golf), qua behandeling in principe gelijk willen schakelen met de sportparken te Heelsum en Oosterbeek.

VERKEERSVEILIGHEID De PRD pleitte op 28 juni 2017 al om in ieder geval op de doorgangsweg bij het winkelcentrum (hoek Van der Molenallee / Beethovenlaan) te Doorwerth een zogenaamde intelligente oversteekplaats (zebrapad) te realiseren. Voetgangers worden gedetecteerd, de knipperinstallatie voor automobilisten gaat dan circa 15 seconden branden en in het schemerlicht of in het donker wordt de oversteekplaats verlicht met led waardoor de voetgangers op de oversteekplaats goed opvallen. Het college stelde in 2017, dat er voor 1 of 2 oversteekplaatsen nog geld beschikbaar was. De PRD vindt, dat het er nu echt in Doorwerth van moet komen.

ONTMOETINGSCENTRUM In 2013 nam het Dorpsplatform Doorwerth het initiatief om een plan voor het centrum in Doorwerth te maken, met als doel de sociale binding in het dorp te vergroten. De raad vond wel, dat er draagvlak moest komen. Hoe meet je dat? Het zogenoemde masterplan gaf aan dat er een ontmoetingsplein moet komen tussen waar de Poort van Doorwerth staat en de pizzeria aan de overzijde. Met een beetje wil kun je dat nu al realiseren. Waarom eerst geld uitgegeven is voor de aanleg van een Pop-up plein op een tijdelijke plek is voor ons een raadsel.

De activiteiten van de Poort zouden in een nieuw ontmoetingsgebouw in de omgeving moeten komen. Wat betekent dat voor de betaalbaarheid? Dat De Poort er voorlopig nog staat komt gelukkig door de inzet van inwoners. Jammer, dat door het ontbreken van gemeentelijke kaders, van alles en nog wat bij de mogelijke ontwikkelingen betrokken wordt. Nu is onduidelijk geworden of alles wel financieel haalbaar is en het risico wordt groter, dat het nog vele jaren kan duren voordat er ruimtelijk echt wat ondernomen gaat worden.

Ook hierin heeft de gemeente in feite alles over de schutting gegooid en de regie niet genomen. Wat heeft al dit soort inspraak en overleg wel niet aan gemeenschapsgeld gekost? Het gezegde ' Inspraak zonder inzicht leidt tot een uitspraak zonder uitzicht' geldt voor al dit gedoe. Laten we maar doen waar het om ging: een fatsoenlijk ontmoetingsplein realiseren, een ontmoetingsruimte of inloopvoorziening en een nieuw schoolgebouw voor de twee bestaande basisscholen. Tenslotte: de Van der Molenbank zou niet meer op de huidige plek passen. Wij vinden dat onzin. Kom nou toch!

In de rubriek Raadspraat komen wekelijks raadsleden aan het woord. Ze krijgen de gelegenheid om -los van de waan van de dag- de lezer van Hoog en Laag te vertellen over onderwerpen die zij belangrijk vinden. Vandaag komt PRD aan het woord. Rechtstreeks naar de schrijvers reageren? E-mail: info@partijrenkumsedorpen.nl.

Label:

Raadspraat