• Wethouder Han ter Maat.

    Foto: Gemeente Wageningen

Raad kiest voor verbreding Nijenoord Allee

WAGENINGEN Het ging niet van harte, maar de gemeenteraad ging maandagavond akkoord met de verbreding van de Nijenoord Allee. Dat gebeurde mokkend. ,,Het is de minst slechte keuze", verwoordde GroenLinks-raadslid Roel van Couwenberghe het standpunt van de fractie. ,,Maar het is nodig want de infrastructuur loopt ver achter bij de economische ontwikkelingen van de stad."

Koen Wilmink

De bereikbaarheid van de stad is al vele jaren onderwerp van debat. Plannen werden gemaakt, acht onderzoeken vonden volgens D66 plaats, maar een keuze werd nooit gemaakt. Totdat de provincie Gelderland vorig jaar met een ultimatum kwam en de raad dwong een keuze te maken uit de twee overgebleven opties om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren, variant A en variant B. De tweede variant - een nieuwe rondweg - viel voor de raad meteen al af. Alleen het CDA en VVD waren - en blijven - voorstander van die keuze. De overige partijen gaan voor variant A. Dit betekent een opwaardering van de Mansholtlaan en Nijenoord Allee en een noordelijke inprikker.

Voordat het raadsdebat over de bereikbaarheid van de stad begon, deden twee insprekers hun verhaal. Ze deden dat onder onder belangstelling van een goedgevulde publieke tribune. Patrick Jansen van Mooi Wageningen voerde namens meerdere organisaties het woord. ,,Wij steunen de keuze van variant A, maar zijn uiterst ontevreden over de afhandeling van dit dossier. Vooral de rol van de provincie bevalt ons niet. Die kijkt alleen naar de betere doorstroming van het verkeer, maar niet naar de leefbaarheid en gezondheid van de aanwonenden."

HANDTEKENINGEN De tweede inspreker, een woordvoerder van de wijken Tarthorst en Tarthorst, ziet de keuze van variant A als een 'lapmiddel' en overhandigde bijna 330 'tegen' handtekeningen. ,,De raad kiest voor de auto, niet voor de mensen", zo meende hij.

Mathilde Maijer (PvdA) vroeg zich af of de verbreding van de Nijenoord wel nodig is? ,,De opwaardering van de Nijenoord Allee betekent gewoon een verbreding naar een vierbaansweg. En meer asfalt betekent meer auto's. Er zijn veel creatieve ideeën gekomen uit de bevolking. Daar moet meer mee gedaan worden", vond Maijer. Een motie van de ChristenUnie, PvdA, D66 en GroenLinks om de aanwonenden van de Tarthorst en Roghorst meer te betrekken bij het vervolgproces werd door de raad aanvaard. ,,Mosterd na de maaltijd", vond CDA-fractieleider Martijn Weenink.

De keuze voor variant A betekent dat deze verder wordt uitgewerkt.