• Eigen foto

Protesterende bewoners Wageningen Noordwest morrend door inloopavond Campusroute

WAGENINGEN Hoe hard de provincie Gelderland ook haar best doet om aan te tonen dat de Campusroute nodig is, het merendeel van de bewoners van Wageningen vooral woonachtig in Noordwest raken niet overtuigd. De inloopavond op 4 april in het stadhuis van Wageningen zorgde juist voor nog meer gefrustreerde, teleurgestelde en boze inwoners. 'Ze luisteren toch niet naar ons' en 'Het is allemaal allang beslist' waren veel gehoorde uitingen. Klap op de vuurpijl was de discussie die later op Twitter ontstond n.a.v. de opmerking van de woordvoerder van de WUR die vertelde dat voor de WUR de rondweg niet hoeft. Vraag blijft hoe serieus deze opmerking is en als dat zo is, waarom zet de provincie dan zo'n zwaar middel in als een Provinciaal Inpassingsplan?

Gedeputeerde Bieze aanwezig maar werd door velen niet opgemerkt. Zij was onaangekondigd naar de avond gekomen. Bieze merkte op Twitter op 'dat er is veel kennis en inzicht is bij de aanwezigen'. Omdat ze niet apart was aangekondigd, werd ze pas in de loop van de avond herkend door een aantal bezoekers, maar niet door iedereen: 'Hè jammer dat ik het niet wist, ik had graag met haar gepraat.'

Bieze werd door voorzitter Peter Spitteler van WGoW herinnerd aan de vraag om een keer een gesprek met haar te mogen hebben. De vraag was gesteld aan een woordvoerder van het kabinet van de Commissaris van de Koning de heer Cornielje tijdens zijn bezoek aan Wageningen. Bieze herkende de vraag niet en zou navraag doen en alsnog reageren.

Terwijl in de raadszaal informatieborden stonden met daarbij provinciale ambtenaren die uitleg gaven, werd in een aparte zaal toelichting gegeven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Annelies Gerritsen liet de provincie weten dat in één van de sheets in de presentatie het probleem van de bereikbaarheid van Wageningen goed wordt samengevat: er werden vijf knelpunten in de route getoond met afbeeldingen van de betreffende weg, waarbij op alle wegvlakken vrijwel geen voertuig te zien was...