• Gemeentebelangen Renkum

Protest tegen Parenco in raadzaal

RENKUM Een aantal inwoners van het dorp blijft overlast ondervinden van stank, geluid en trillingen van papierfabriek Smurfit Kappa Parenco. Dat bleek uit de commissievergadering van woensdag 12 september. Ruim 50 inwoners waren aanwezig op de tribune om hun ongenoegen kenbaar te maken. Zij ondersteunden inwoner en inspreker Peter Jan Arens, die zijn zorgen namens hemzelf en andere inwoners uitsprak.

Feike Klomp

De inwoners lieten in de raadzaal duidelijk merken de overlast beu te zijn. Met mondkapjes voor en met protestborden met de tekst 'stop lawaai overlast stank Parenco nu' waren zij aanwezig. Arens was helder in zijn betoog: ,,Voor ons als direct omwonenden is de maat is meer dan vol. Het kan zo niet langer." Arens maakte niet alleen gebruik van het burgerspreekrecht, hij zond ook een brief aan alle raadsleden waarin hij duidelijk maakt dat wat hem de grens is bereikt. De brief is medeondertekend door andere bezorgde inwoners en de BOP.

TUSSENSTAND Een aantal dagen na deze voor Renkumse begrippen heftige vergadering blikt Mariska Hulsewé namens de BOP (Bewonersgroep Overlast Parenco) terug en geeft een inkijkje in de huidige stand van zaken. ,,Om maar met de deur in huis te vallen: we zitten nog steeds volop in de stank, ervaren trillingen en lawaai. Waar wij feitelijk naar toe willen is de situatie van voor 2009. Toen er ook twee papiermachines draaiden, maar er geen overlast van betekenis was."

SIGNAAL Sinds de ingebruikname van de PM2 in augustus 2016 ervaren inwoners wel overlast. Machine PM2 produceert papier voor golfkarton, en dat levert geregeld geur, lawaai en trillingen op, zo blijkt uit reacties van inwoners. ,,Niet alleen in de directe omgeving van de fabriek. We horen nu ook dat mensen van boven de Groeneweg en de Europalaan last hebben. Ook krijgen we als BOP vaker meldingen van trillingen in het dorp." Hulsewé vindt het positief dat alle fracties zich unaniem achter de zorgen van de inwoners hebben geschaard. ,,Hoewel we er nog lang niet zijn, is dat alvast een goed signaal. Laten we hopen dat de fracties zich inzetten voor een structurele oplossing. En de regie nemen."

KLANKBORDGROEP Sinds mei van dit jaar bestaat er op initiatief van Smurfit Kappa Parenco een klankbordgroep. Op woensdag 19 september komen de deelnemers voor de tweede keer bij elkaar en bespreken de laatste stand van zaken. De Renkumse papierfabriek leunt overigens niet achterover. Al eerder liet de directie van Smurfit Kappa Parenco weten dat de fabriek bezig is met technische maatregelen om de overlast terug te dringen.

MONITOR Het Renkumse milieuvraagstuk heeft inmiddels ook het landelijke nieuws bereikt. Het journalistieke televisieprogramma De Monitor (KRO-NCRV) was voor opnames aanwezig tijdens de raadsvergadering, maar nam en neemt ook interviews af in het dorp zelf. De uitzending hierover is te zien op dinsdagavond 2 oktober. Wordt ongetwijfeld verder vervolgd.