• Gemeente Renkum

Prijs voor leerlingen Vierbeek college tijdens Dag van de Leerplicht

RENKUM Het Vierbeekcollege heeft de afgelopen maand een aantal klassen hun eigen verzuim laten bijhouden. De klas met het minste verzuim kon daarbij een prijs winnen. Tijdens de jaarlijkse Dag van de leerplicht overhandigde de wethouder Jasper Verstand aan klas 4B, de winnende klas, de wisselbeker voor minst verzuimende en meest kansrijke klas.

Met deze feestelijke uitreiking wil de gemeente bijdragen aan het terugdringen van schooluitval. Wethouder Verstand:,,Waar normaal bij leerplicht de nadruk ligt op spijbelen, hebben we nu juist leerlingen beloond op hun aanwezigheid. Aanwezig zijn en je best doen, daarmee vergroot je de kans op het positief afronden van je opleiding en daarmee een goede toekomst." De winnende klas heeft de afgelopen tijd laten zien dat zij serieus met hun toekomst bezig zijn
geweest en dat werd beloond. Naast het winnen van de wisseltrofee mag de hele klas naar de bioscoop. Het Vierbeekcollege zorgde voor zelfgebakken taart om er nog een extra feestelijk tintje aan te geven.

Volgende week zullen nog twee leerlingen van het Vierbeekcollege op hun stageplaats bezocht worden met een attentie vanuit de gemeente en de school, omdat zij goed bezig zijn met hun toekomst en een voorbeeld zijn voor veel andere leerlingen.

Tijdens de jaarlijkse Dag van de Leerplicht wordt de leerplicht onder de aandacht gebracht van leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. Er wordt stilgestaan bij het recht op onderwijs. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. De Dag van de Leerplicht is bedoeld om meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren door te zetten.