• Archief BDUmedia

PRD pleit voor leegstandsverordening centrum Renkum

RENKUM Partij Renkumse Dorpen wil dat de gemeente Renkum een leegstandsverordening vaststelt, om de leegstand in de Renkumse Dorpsstraat aan te pakken. Daarvoor wil PRD bij de komende raadsvergadering van 19 april een motie indienen.

De leegstandsverordening is een instrument voor de gemeente om actief leegstandsbeleid te voeren, de druk op eigenaren te verhogen en actie te ondernemen. Volgens John Bartels van PRD duurt het allemaal veel te lang; ,,In de Toekomstvisie Centrum Renkum van 2012, opgesteld door de Taskforce Renkum stond al letterlijk te lezen: De leegstand is een belangrijke bron van ergernis en bepalend voor de sfeer, evenals onvoldoende groen, verpaupering en onvoldoende samenwerking en afstemming van de winkeliers." Dat is dus inmiddels alweer vijf jaar geleden.

Minder leegstand krijg je, aldus de PRD, ook door marktconforme winkelhuren en geen huren gebaseerd op historische gegevens. ,,Bakker Bart verliet Renkum vanwege een dalende omzet gecombineerd met een hoge huurprijs (1000 euro per week), Scapino verliet Renkum (huurprijs 6000 euro per maand). Het is bekend dat particuliere eigenaren soms wel iets aan de huurprijs willen doen. Dit vaak in tegenstelling tot vastgoedbeheerders, die hun object als belegging zien." Kern van het betoog van PRD is in ieder geval: ,,Een leegstandsverordening werkt bij vastgoedeigenaren, die geen interesse hebben in hun vastgoed." Het is niet verkeerd om een eigenaar van een leegstaande winkel, die zijn ruimte niet wenst te verhuren via een leegstandsverordening te dwingen. Zijdelings merkt Bartels ook nog op: ,,Schep kansen voor bedrijfjes met weinig vermogen, en die zijn er ook in Renkum, voorkom verpaupering en biedt meer ruimte om winkels te combineren met horeca."

Omdat een winkelgebied ook een publieke functie heeft, mag de samenleving van eigenaren van winkelpanden best wat terugverwachten, stelt PRD.