• 112Heuvelrug.nl

Politie vaak snel ter plaatse bij spoedmeldingen

WAGENINGEN/RENKUM De politie van Wageningen was vorig jaar in 89 procent van alle spoedmeldingen binnen een kwartier aanwezig. Dat percentage is precies hetzelfde als een jaar daarvoor. In de gemeente Renkum was een lichte stijging te zien. In 2017 was de politie in 85 procent van de gevallen op tijd, het jaar daarvoor ging het om 83 procent. 

De reactietijden van de politie bij spoedmeldingen zijn in 2017 landelijk gezien licht verbeterd ten opzichte van 2016. Gemiddeld was de politie bij 85 procent van de zeer urgente meldingen binnen vijftien minuten aanwezig, met een duidelijke piek tussen de drie en tien minuten. Dat is een verbetering van 0,7 procent ten opzichte van 2016. De cijfers over de eerste helft van 2017 gaven hetzelfde beeld. De politie realiseert zich naar eigen zeggen dat snel reageren van groot belang is voor het veiligheidsgevoel. ,,Daarom is het streven om in 90 procent van de spoedmeldingen binnen vijftien minuten aanwezig te zijn." Die streefwaarde van 90 procent heeft de politie zichzelf opgelegd.

,,Zeker in dunbevolkte landelijke gebieden is het niet eenvoudig om binnen het kwartier bij een spoedmelding te zijn. Toch blijven we alert op mogelijk verbeteringen. Zo investeren we voortdurend in een nog betere afstemming tussen de meldkamer en de politie-eenheden op straat. Er rijden altijd surveillancewagens rond en de meldkamer stuurt de dichtstbijzijnde collega richting de melding. Zo hoopt de politie nog vaker binnen de ambitieuze streefwaarde van vijftien minuten bij een spoedmelding aanwezig te zijn."