• Feike Klomp/BDU

Politie en particuliere beveiliging bundelen krachten     

RENKUM/WAGENINGEN Net als in veel andere gemeenten in Nederland gaat het politieteam Veluwe Vallei-Zuid, waar Renkum en Wageningen onder vallen, nauwer samenwerken met het particuliere beveiligingsbedrijf Securitas Beveiliging BV. Hiertoe tekenen teamchef Menno van Bruggen van de politie en branchemanager Marco van Tongeren van Securitas op 8 september een samenwerkingsovereenkomst.

Doel van de samenwerking is het verhogen van de heterdaadkracht, zodat daders van vooral inbraken sneller kunnen worden gepakt. Daarmee willen beide partijen het veiligheidsgevoel van zowel de inwoners van de beiden gemeenten en de ondernemers verhogen.

Hechtere samenwerking houdt onder meer in het uitwisselen van informatie, waarvoor gezamenlijke afspraken nodig zijn. Die afspraken zijn neergelegd in een samenwerkingsovereenkomst en voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Wet Politiegegevens (WPG) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Privacybelangen zijn dus goed afgedekt.

In de praktijk betekent dit dat politie en Securitas regelmatig informatie met elkaar uitwisselen op het gebied van onder meer bedrijfsinbraken, maar ook jeugdoverlast en vernielingen. Zo kan de politie Securitas onder meer informeren over signalementen van zeer frequente bedrijfsinbrekers of zogenaamde 'hotspots': plaatsen waar vaker wordt ingebroken of vaak overlast wordt gemeld. Anderzijds geeft Securitas dagelijks haar surveillancerapporten aan de politie door. Voor beide partijen geldt dat het convenant enerzijds de grenzen aangeeft maar tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om de krachten voortaan te bundelen in het bevorderen van de veiligheid.

Binnen de gemeenten Wageningen en Renkum is Securitas Beveiliging B.V. voor de politie de belangrijkste partner in het beveiligingsleven. Dit bedrijf verzorgt de beveiliging van de Wageningse universiteitsgebouwen, veel bedrijven en particuliere woningen.